Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đấu thầu trong nước Dự án cao tốc Bắc Nam: Vì quyền lợi dân tộc?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Ha Van nơi gửi Hà Nội :

Đã đến lúc không thể chấp nhận anh bạn với 4 tốt đểu 16 vàng giả, hãy bắt tay với phương tây, đất có tuần, nhân có vận, hãy vì dân tộc và nhân dân Việt Nam !!!

24/09/2019 19:10

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang