Anonymous says:
11/08/2011 13:38

CONG SAN BAY GIO CHI LA VO BOC BE NGOAI THUC CHAT CHI LA MOT LU BAT TAI CO HOI THAM LAM VA HEN NHAT THAM CHI CON DO

Anonymous says:
11/08/2011 13:33

cong san bay gio dau con chat cong san ma mot lu co hoi tham lam va hen nhat

Anonymous says:
11/08/2011 15:51

Giá như phóng sự 16phut của VTV1 phat ngày 04/08/2011 có phần ghi âm lời nhận tội của bị cáo Cù Huy Hà Vũ (như khi xét xử Lê Công Định trước đây hay Phan Minh Hoàng gần đây) thì sẽ có tác dụng và thuyết phục hơn.

Anonymous says:
11/08/2011 16:16

Các ông yêu nước Việt nam là các ông phản động chớ còn chối cải gì nữa?.Bác Hồ từ xưa đã quyết "dẫn năm châu đến Đại đồng", tức là không có biên giới đân tộc, không có đất nước Việt Nam gì cả, một khối Đại đồng do Trung quốc lãnh đạo,bước đầu tiên là giao biển Đông cho Trung quốc( một cách chính thức, đã đăng rõ trên công báo Nhân dân năm 1958)từng bước giao nộp Ải Nam quan, thác Bản Dốc, vùng biên giới, vịnh Bắc bộ...Các vị muốn giành lại lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam mà Đảng đã nộp cho Trung quốc là các vị chống lại Bác, Đảng và chính phủ, các vị là "PHẢN ĐỘNG" vì các vị đã chống lại Đảng Cộng Sản ( Cộng sản là Đại đồng là phải giao hết cho Trung quốc rõ chưa?)

Anonymous says:
26/09/2011 11:41

toi cho rang cac thanh pha than trung quoc nhu pham quang nghi, le kha phieu, dang lan at trong dang cong, dua vao tro giup cua trung quoc, de quay la dan ap tu do dan chu

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang