Sài Gòn: Đầu tư kém hiệu quả gây lãng phí ngân sách quốc gia

Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, nhiều Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân TPHCM bất bình, cho rằng việc đầu tư các dự án vừa qua trong địa bàn thành phố là quá dàn trải, dẫn đến hiệu quả kém, chậm tiến độ, lãng phí rất lớn về ngân sách.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2009.07.31
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Chng hn như d án đường liên phường Thi An-Thnh Xuân (tuyến 1) dài chưa ti 4 cây s mà vn đu tư trên 648 t đng; d án sa cha, nâng cp đường Tam Tân dài 11 cây s, vn đu tư ti 1.360 t đng...

Thanh Quang tìm hiu tình hình này qua cuộc phỏng vấn với Giáo sư Lê Văn Hưng, chuyên gia kinh tế thuc Đi hc Kinh tế TPHCM.

Nhiều vướng mắc

Thanh Quang:  Kính chào Giáo sư Lê Văn Hưng. Giáo sư nhn xét như thế nào v tình trng đu tư quá dàn tri khiến d án kém hiu qu, lãng phí ngân sách nhà nước?

GS Lê Văn Hưng:  Theo tôi thì cái này cũng có nhiu nguyên nhân, th nht là v nguyên nhân gi là vĩ mô và đôi khi cái quy hoch cũng không lường hết tt c nhng tình hung xy ra, mà trong đó đc bit là vn đ v đn bù và gii ta. 

Cho nên thường thường các d án chm tiến đ là do khâu đn bù, gii ta chm, và khâu đn bù, gii ta chm là do mc giá đn bù trong nhng khung giá nhà nước đưa ra trong tng thi đim không phù hp.  Dân người ta cm thy b thit hi nên người ta không gii ta, không nhn tin đn bù. 

Người dân không nhn tin đn bù thì công trình s chm tiến đ, chm tiến đ thì giá nguyên vt liu, tt c mi th nó đi lên, thì cui cùng nó nh hưởng giá tr công trình nó đi lên, chi phí đu tư nó tăng lên, và mt mát tôi cho rng còn ln hơn na là thit hi v thi gian. Theo tôi thì có mt s nguyên nhân như vy.

Thanh Quang:  Còn tình trng do kéo dài d án, khiến tng vn đu tư gia tăng đáng k, vn đ này hin ra sao?

GS Lê Văn Hưng:  Tng vn đu tư gia tăng phn ln là do đơn giá ti thi đim đó, ri sau mt thi gian thì đn bù, gii ta nó chm quá, cui cùng các đơn giá tăng lên hết.

Quan liêu, tham nhũng

Thanh Quang:  Có ý kiến than phin v tình trng thông đng gia đơn v tư vn vi đơn v lp d tóan, hoc gia đơn v lp d toán vi nhà thu. Vn đ này ra sao?

GS Lê Văn Hưng:  Tôi nghĩ rng nhng trường hp đó thì trên báo chí người ta cũng đã phn ánh là có anh nhưng mà mc đ đến như thế nào thì thú tht là tôi cũng không quan tâm lm ti vì nó không thuc lãnh vc tôi tuan tâm.

Tôi quan tâm vi tư cách là người dân thôi. Mà thi gian va qua thì thành ph HCM cũng đã x lý, cũng đã bt tm giam và chun b đưa ra xét x mt người hình như là trưởng hay phó ban qun lý d án, Huỳnh Ngc S đó! Ri cũng có mt s v khác nh hơn, nếu phát hin ra thì nhà nước x lý các hin tượng đó.

Thanh Quang:  Hin dư lun cũng lưu ý v th tc rườm rà, khiến thi gian hòan tt th tc hành chính đ có th khi công cho mt công trình có th quá lâu – tính bng năm. Tr ngi này như thế nào?

GS Lê Văn Hưng:  Đó là mt thc tế anh , Vit Nam hin nay, mt d án xây dng tn khá nhiu thi gian v th tc giy t, nhưng mà chuyn giy t nhiu và th tc thì đôi khi là mi nước, mi thi đim có mt yêu cu, cái đó mình không nói, nhưng mà đôi khi nhng người nhân viên làm vic nhng b phn đó thì có th, hoc vì trình đ, hoc vì nhng lý do nào đó h li làm chm, mt phn chm có hai lai.

Cái chm th nht, thì phn do khách quan, phn do nhng quy đnh, th tc . Cái chm th hai là do cơ chế, b máy con người trong b máy đó  h làm chm d án đu tư. Chm d án đu tư là câu chuyn dường như  thường xuyên và ph biến Vit Nam thi gian va qua và trong các kỳ hp ca Quc hi cũng như Hi đng nhân dân thì tôi thy người ta cũng phát hin ra cái đó và cũng nói rt mnh. Vn đ là n lc cũng như kh năng đ mà nhanh chóng gii quyết vn đ đó đến đâu thì cái này chc phi ch…Nhưng xã hi cũng nhn biết rng đó là điu bc xúc.

Thanh Quang:  Vn theo bài báo thì hin có nhiu ý kiến thc mc là ti sao tình trng đu tư dàn tri, lãng phí c tiếp din ? Gii hu trách có gii pháp gì chưa cho vn đ này?

GS Lê Văn Hưng:  Tôi nhn biết rng tôi là mt người dân, cách đây vài năm tôi cũng xây cái nhà thì tôi thy rng th tc bt đu nhanh hơn, ví d như trước đâynào là phi xin giy phép xây dng, hoàn công…và th tc kéo dài lê thê, nhung bây gi thì tôi thy làm khá nhanh.

Cũng nên ghi nhn mt cái na, là vì bn thân nhà đu tư k c người dân đôi khi cng không am hiu hết nhng lai th tc giy t cn thiết, vì vy cho nên có hin tượng khi h np đơn thì không đ nên b tr tr v, h chun b lên np tiếp thì đôi khi li vn không đ. 

Như vy là v phía chính quyn thì chưa làm rõ, v phía người dân thì chưa nm k nhng th tc, cho nên cui cùng thi gian nó kéo dài.

Cái này cũng là tình hình chung k c nhng d án xây dng chung, mà d án xây dng càng ln thì càng đng đến nhiu th. Thí d như gii ta, đn bù thì đng đến lĩnh vc khác  ln hơn. Ri d án thiết kế nm trong quy hoch tng th chung thì li đng đến mt đơn v khác, c thế đi qua hết các ca thì mt nhiu thi gian.

 Thanh Quang:  Xin cám ơn GS Lê Văn Hưng.
Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.