Người Hà Nội
Người Hà Nội says:
14/06/2021 11:04

Kết quả bầu cử với những con số cao ngất ngưỡng có ý nghĩa là “cuộc bầu cử gian lận”, bởi người dân bị việt cộng cưỡng ép đi bầu hoặc việt cộng bỏ thêm phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc “ nâng “ con số kết quả bầu cử lên cao. Tôi nói như vậy là vì dưới chế độ cộng sản, đảng “ độc quyền “ kiểm soát mọi thứ, kể cả bầu cử; không có “ đơn vị kiểm soát độc lập “, thành thử đảng muốn làm gì mà không được, đâu có ai biết chuyện đảng đã làm đâu?

Anonymous says:
14/06/2021 16:28

"Bầu cử" - nếu không có đa đảng, các đảng cạnh tranh, giám sát lẫn nhau - thì chỉ là dịp Đảng cầm quyền công khại mạt sát hạ nhục người dân VN, rằng "chúng tao lừa bịp chúng mày đấy, làm gì Đảng của chúng tao?"
Muốn chứng minh không phải là băng đảng lưu manh bịp bợm, đúng là "anh hùng", "quang vinh", "vĩ đại" - cách duy nhất là mời một Ủy ban quốc tế đến VN để giám sát cuộc bầu cử và kết qủa bầu cử.
Còn không, những kẻ cầm quyền muôn năm - chỉ là một lũ cướp hèn mạt, cướp quyền làm chủ đất nước của nhân dân VN!

vietcong Hanoi Vietnam
vietcong Hanoi Vietnam says:
14/06/2021 18:18

ÔI ! Người đời ! ÔI ! Người đời kiêu căng ! Khoác được chút uy quyền ,liền múa trước HOÁ CÔNG những HÀI KỊCH LỐ LĂNG đến nỗi các vị THIÊN THẦN cũng phải SA LỆ !

Mu La(ng Ru
Mu La(ng Ru says:
15/06/2021 02:20

Trong chế độ CS, tất cả đều là sự giả tạo. Mọi thứ chình ình trước mắt tồn tại dai dẳng như dỏi đỉa Người dân chỉ biết nhìn ngao ngán. Bất hạnh thay đám tà ma dốt nát đẻ ra nó lại là người giành được quyền hành lãnh đạo đất nước.

Tran van Thơ
Tran van Thơ says:
15/06/2021 05:50

Theo báo Nhân Dan
Các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020 gồm, dân số trung bình đạt 97,3 triệu người; tỷ lệ tăng dân số là 1,14%; tổng tỷ suất sinh 2,1%; ….nếu lấy hai chi tiêu trừ với nhau thì % chết của Việt Nam là 0,96%. #1% # 973.000 người cho là 50% người chết trên 18 tuổi #437.000 người
Từ ngày lập danh sách cử tri bầu cử đến khi bầu cử ít nhất 6 tháng thì đã có 218.000 chết rồi thì thử hỏi sao ti le cứ tri đi bầu đạt 99% được

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
15/06/2021 09:29

Chẳng có ý nghĩa gì cả... đối với toàn dân Việt Nam ta ... dân ta biết, dân ta bàn, dân ta đéo tin...

Chẳng có ý nghĩa gì cả... đối với toàn dân các nước văn minh, tiến bộ, có truyền thống tự do, nhân quyền, dân quyền, dân chủ như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Đại Hàn ..." Too good to be true "... Tốt thế chỉ có sạo mới tốt như thế.... sạo vừa vừa thôi còn tin được... " nổ " quá hóa sạo...

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang