Anonymous says:
24/09/2020 22:35

Những người ủng hộ những người dân yếu đuối Làng Hoành – Đồng Tâm trước bộ máy khổng lồ, hùng mạnh của Nhà nước qua các tổ chức tuyên truyền của Đảng đọc quyền toàn bộ báo lề phải, 2 nhánh quyền lực (riêng quyền lực „cao nhất“ Quốc hội thì im lặng khó hiểu – không được BCT cho nói!?) không hề có ý định chống đối chính quyền hay lật đổ chính quyền, mà đơn thuần chỉ là bảo vệ công lý, sự thật, pháp luật. Và khi bảo vệ cái đó thành công thì thực chất những đóng góp, phê phán hay sự phẫn nộ chỉ giúp cho giới cầm quyền tỉnh lại (và thực chất ra còn để tồn tại tốt hơn vì có thuốc đắng dã tật) đứng đúng vị trí CÔNG BỘC ĐỐI VỚI DÂN, chứ không thể lặp lại chế độ quân chủ chỉ có chính quyền luôn đúng và dân luôn sai, và dân luôn phải tuân thủ mọi điều họ nói. Nếu nhiều luật sư, người dân được quyền phát biểu thoải mái như mọi nhà nước dân chủ pháp quyền tiến bộ, không bị đe dọa thì cũng không thể có hiện tượng chỉ thấy luật sư này, ý kiến kia coi bản án của Tòa án là nhân văn!

Anonymous says:
25/09/2020 02:40

Bất Công! Bất Chính! Bất Nhân!

Đảng ơi! Đảng ới! Đảng ời!
Sao bay đấu tố dân lành Đồng Tâm!

Trọng ơi! Phúc ới! Lâm ời!
Sao bay dám phạm tội đồ Đồng Tâm!

Dân ơi! Dân ới! Dân ời!
Dân ta, ra ruộng, thắp nhang Cụ Kình.

Cụ ơi! Cụ ới! Cụ ời!
Trời ơi! Sao Cụ chết vì dân oan.

Dân ơi! Dân ới! Dân ời!
Dân ta đứng dậy! Đập tan Đảng này!

Đảng này, Đảng độc, độc quyền giết Dân.

Đồng thuận, Sức Sống nhân dân đấu tranh.
Đồng tâm, Sức Mạnh đấu tranh nhân dân.

Toàn dân Việt, ở trong nước, ở khắp thế giới, đồng thuận, đồng tâm... Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên tiếng ... Stand Up, Speak Out...

Đòi hỏi Công Lý, Công Bằng, Công Tâm.
Đòi hỏi Tự Do, Dân Quyền, Nhân Quyền.

Cho các anh hùng hào kiệt nông dân Đồng Tâm, Dương Nội đang bị Đảng và Nhà nước, ngụy danh, ngụy quyền Việt Cộng đấu tố, giết oan, tra tấn, cầm tù oan.

Cho các tù nhân oan, các tù nhân vì Lương Tâm, vì Tôn giáo, vì Dân Quyền, vì Nhân Quyền.

Và cho chính toàn dân Việt Nam ta.

Đảng bất công, bất chính, bất nhân.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng tất diệt, Dân bất diệt.

Unity in Diversity, Diversity in Unit!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang