Duy Hữu ( USA )
Duy Hữu ( USA ) says:
16/12/2020 10:11

" Thi đùa là yêu nước "
Đảng yêu nước là thi đùa....
Đảng thi đua thi đùa yêu nước.

Đại hội " Thi đua thi đùa yêu nước " của đám đảng viên tham nhũng, lũ cán bộ tham ô Đảng Búa Liềm độc quyền thi nhau bán nước, phản dân.
Định hướng của Ban Tuyên giáo Việt Cộng cho đảng viên và cán bộ Đảng bác Hồ " Búa Liềm " trong ngày đại hội.

Người người thi đùa yêu nước, thi đua bán nước
Ngành ngành thi đùa yêu nước, thi đua bán nước.
Ngày ngày thi đùa yêu nước, thi đua bán nước.

Anonymous says:
17/12/2020 02:56

Hãy làm đại hội thật lớn.
Cử thật nhiều đại biểu tham gia
Giăng thật nhiều cờ xí, khẩu hiệu đỏ loè...
Hãy hào phóng, không cần tiết kiêm
trong công việc
"Lừa bịp nhân dân, bằng tiền của dân".

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang