Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tinh thần dân chủ Hong Kong sẽ được lan tỏa?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Tại sao nhân dân Việt Nam ta không hãnh diện, không nghĩ là tinh thần đấu tranh cho dân chủ, cuộc tổng biểu tình Xuống Đường chống Luật Đặc Khu, chống Luật An Ninh Mạng của nhân dân Viêt Nam ta cách đây một năm ...

Đã là nguồn cảm hứng, đã lan tỏa sang nhân dân Hồng Kông trong cuộc tổng biểu tình chống Luật Dẫn Độ của chính phủ Hồng Kông, một chính phủ " bù nhìn " của đảng Tàu Cộng?

Dù sao đi nữa ... chính phủ Hồng Kông cũng không Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đóan, Độc Tôn, Độc Quyền, Độc Diễn, Độc Trị, Độc Ngu, Độc Hèn, Độc Ác như cái " Đảng và Nhà nước " của Đảng, do Đảng, vì Đảng ngụy biện, ngụy danh, ngụy quyền Việt Cộng và Tàu Cộng.

Vì vậy ... tinh thần dân chủ, trình độ dân trí, lòng qủa cảm của những người trẻ Bình Dân, của những người trẻ lao động, của những người trẻ công nhân, của những người trẻ nông dân, của những người trẻ " đánh cá, thuyền chài " trong nhân dân Việt ta còn cao hơn giới trẻ sinh viên, giới trí thức của Hồng Kông ... và của giới trẻ sinh viên, giới trí thức của Việt Nam ta không?

Khen dân người, phục dân người thì cũng cần phải khen dân ta, phải phục dân ta để dân ta còn có hứng đấu tranh.

Chê qúa làm mất hứng.

Đừng quên và đừng bỏ quên ... những người trẻ anh hùng của nhân dân Việt anh hùng đang còn nằm trong các lao tù của đảng cầm quyền Việt Cộng!

Đừng quên ... nhân dân anh hùng tạo ra các anh hùng nhân dân. Và các anh hùng nhân dân tạo lên nhân dân anh hùng.

Đừng ngồi chờ ... " một " lãnh tụ!
Các " lãnh tụ " đang ngồi chờ trong tù.

Nemo resideo!
No One Left Behind!
One for All, All for One!18/06/2019 14:32

    Reply to this comment

Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

Mong các phong trào dân chủ từ Hongkong, Venezuela lan tới Việt Nam và người dân Việt thức tỉnh về nhân quyền,đừng bị cộng sản che mắt ru ngủ

16/06/2019 08:28

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang