Anonymous says:
10/03/2021 15:23

Chỉ muốn ca ngợi - Đảng Độc tài CSVN - không phải 100%, mà 1000% là băng đảng của lũ lưu manh!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
10/03/2021 22:08

Danh chính, ngôn thuận.
Danh bất chính, ngôn bất thuận, hành bất lương.

Danh... bầu cử " Quốc hội Việt Nam "... bất chính.
Ngôn... bầu cử " Quốc hội Việt Cộng "... bất thuận.
Hành... bầu cử " Quốc hội Búa Liềm "... bất lương.

Bầu cử " Quốc hội Việt Cộng Búa Liềm ", vi hiến, bất chính, bất công, bất minh, bất lương.
Nhân dân Việt Nam, bất khuất, bất tuân, bất chấp... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Danh... bầu cử " Hội đồng Nhân dân "... bất chính.
Ngôn... bầu cử " Hội đồng Ngụy danh " nhân dân... bất thuận.
Hành... bầu cử " Hội đồng Búa Liềm Việt Cộng "... bất lương.

Bầu cử " Hội đồng Búa Liềm Việt Cộng " ngụy danh nhân dân, vi hiến, bất chính, bất công, bất minh, bất lương.
Nhân dân Việt Nam, bất khuất, bất tuân, bất chấp... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Đảng chủ > Đảng giàu, Dân nghèo, Nước mạt, Nước mất > Đảng độc quyền cử, bầu, chọn " Đại biểu ", của Đảng, do Đảng, vì Đảng, vi quyền lợi, bất chính, bất công, bất lương của Đảng, đảng viên, cán bộ, tài phiệt Búa Liêm, trong ngàn ngàn đảng viên, cán bộ, bất tài, bất lực, " ăn hại, đái nát ", " ăn cháo, đái bát ", " ăn bẩn, sống lâu ", tham nhũng, tham ô, hối lộ ," Còn Tàu... còn Tiền, còn Đảng, cỏn tao... tao còn bán nước, tao còn bán dân, tao còn bán tao... cho Tàu ".

Dân chủ > Dân giầu, Nuớc mạnh, Dân là chủ, chủ động làm chủ, Dân tự do cử, bầu, chọn Đại biểu, trong Dân, của Dân, do Dân, vì Dân,
vì quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của Dân, trong ngàn ngàn nhân tài, hào kiệt Việt Nam, có Tài, có Đức, có Tâm, có Tầm phục vụ quyền lợi nhân dân, theo ý muốn, ý thích của nhân dân.

Ý dân là ý trời. Ý Dân Việt là ý Trời... Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền... Đa đảng, Đa tài, Đa dạng, Đa năng, Đa hiệu cho Dân Việt.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang