Khu Tam Giác Hàng Trắng (địa phận Miến Điện phần 1)

Về mặt chính thức, nhà cầm quyền quân nhân Miến Điện tuyên chiến với những tập đoàn ma túy tại bang Shan, nhưng chúng tôi đã được những người dân địa phương cho biết trong thực tế quân đội Miến là một người tham gia chính trong quá trình sản xuất thuốc phiện.

2010.04.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Xem video này trên Youtube

Related links:
Traveling down the Mekong River

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.