Slideshow Biểu Tình phản đối TT Nguyễn Tấn Dũng

Hơn 400 người tư các tiểu bang như California, Massachussets, Boston, Georgia, Louisiana, Maryland, Texas.... đặc biệt có một phái đòan từ Canada cũng đã tập trung tại Hoa Thịnh Đốn để biểu tình phản đối Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng từ Việt Nam sang.
Dolinh, RFA
2010.04.14


Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.