Vương quốc Cao su dọc dòng sông (miền đất Hoa Lục - phần 3)

Chảy qua tỉnh Vân Nam, Lan Thương Giang cung cấp điện cho nước láng giềng Thái Lan, trong khi một bộ tộc thiểu số sản xuất xuất cao su.

2010-03-08
Share

Related links:
Traveling down the Mekong River

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang