Đại biểu quốc hội thảo luận về sửa đổi Hiến pháp

RFA-23-10-2013
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Sáng nay các đại biểu quốc hội thảo luận về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 tại đoàn đại biểu của địa phương mình.

Báo chí trong nước cho biết là các đại biểu đồng ý với nhau về những điều quan trọng trong bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đó là điều bốn qui định vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản, và điều luật qui định việc thu hồi đất đai nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội.

Một vài đại biểu đề nghị thêm vào những qui định đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất.

Về điều số bốn thì ông Ngô Văn Minh ở Quảng Nam cho rằng phải có cơ chế giám sát sự lãnh đạo của Đảng.

Việc thu hồi đất đai ở Việt Nam là nguyên nhân gây ra từ 70% đến 80% các vụ kiện tụng xung đột giữa người dân và các cơ quan công quyền. Luật đất đai cũng qui định rằng đất đai là sỡ hữu toàn dân.

Một ý kiến của ông Đỗ Văn Đương từ TP HCM nói rằng nên bỏ qui định về nguyên tắc tranh tụng công khai ra khỏi Hiến pháp, vì nếu làm không được thì sẽ vi hiến.

Xem toàn trang