Tổng biên tập và Tạp chí Kinh doanh & Biên mậu Việt Nam bị phạt 54 triệu đồng

RFA
2024.04.03
Tổng biên tập và Tạp chí Kinh doanh & Biên mậu Việt Nam bị phạt 54 triệu đồng Lễ ra mắt số xuất bản đầu tiên của Tạp chí (HMH)
Tạp chí KD&BM VN

Tạp chí Kinh doanh & Biên mậu Việt Nam và Tổng biên tập Tạp chí bị xử phạt vi phạm hành chính 54 triệu đồng do đăng tải bài viết không đúng tôn chỉ mục đích theo giấy phép hoạt động.

Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 3/4 theo nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 1/4/2024.

Thanh tra Bộ xác nhận, Tổng biên tập Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam đã nhiều lần cấp giấy giới thiệu cử phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

Do đó, Thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam với số tiền 50 triệu đồng và Quyết định xử phạt đối với Tổng biên tập Tạp chí bốn triệu đồng.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Tạp chí và Tổng biên tập Tạp chí bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, vào năm 2022, Thanh tra Bộ TT&TT đã xử phạt vi phạm hành chính lần thứ nhất đối với Tạp chí và Tổng biên tập tạp chí về cùng vi phạm như lần hai. Tuy nhiên lần này, Thanh tra bộ còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn ba tháng. 

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Duy Hữu, USA
03/04/2024 10:07

Ừ thì, cũng chỉ vì... chúng chơi luật rừng, dùng rừng luật, theo luật rừng của đám đảng viên, đảng dao búa, Búa Liềm, Việt Cộng

Bộ Thông Tin & Tuyên Truyền của cái đám đảng viên, đảng ngụy ngôn, ngụy biện, ngụy luận, ngụy thuyết, ngụy danh, ngụy quyền
Việt Cộng, mạo danh nhân dân Việt Nam ta, ăn cơm dân ta, thờ ma đảng ma, ma đầu, ma quái, ma giáo, ma cô, cờ đỏ, búa liềm,

độc đảng, độc tài, độc đoán, độc tôn, độc ngu, ngu độc... độc quyền bịt mồm, bịt tai, bịt mắt, lừa bịp, bịp bợm toàn dân Việt ta.

Duy Hữu, USA
03/04/2024 11:34

Ừ thì, cũng chỉ vì... chúng chơi luật rừng, dùng rừng luật, theo luật rừng của đám đảng viên, đảng dao búa, Búa Liềm, Việt Cộng

Bộ Thông Tin & Tuyên Truyền của cái đám đảng viên, đảng ngụy ngôn, ngụy biện, ngụy luận, ngụy thuyết, ngụy danh, ngụy quyền
Việt Cộng, mạo danh nhân dân Việt Nam ta, ăn cơm dân ta, thờ ma đảng ma, ma đầu, ma quái, ma giáo, ma cô, cờ đỏ, búa liềm,

độc đảng, độc tài, độc đoán, độc tôn, độc ngu, ngu độc... độc quyền bịt mồm, bịt tai, bịt mắt, lừa bịp, bịp bợm toàn dân Việt ta.