Ưu đãi lớn để vốn ngoại gặp doanh nghiệp nội


2017.06.16
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
diendandoanhnghiep diendandoanhnghiep
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ diễn ra ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội với chủ đề ‘tăng cường liên kết khu vực đầu tư nước ngoài với đầu tư trong nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới’.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ của chính quyền Hà Nội dự diễn đàn và tuyên bố Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thu hút nhưng có chọn lọc, ưu tiên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam phù hợp với định hướng, ưu tiên doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, có chuỗi sản xuất sẵn sàng kết nối với doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Vương Đình Huệ cho rằng Việt Nam coi thành công của doanh nghiệp FDI là thành công của chính phủ Việt Nam và mong muốn doanh nghiệp FDI coi thành công của doanh nghiệp trong nước cũng là thành công của chính họ.

Cái gọi là ‘sự lệch pha’ giữa 2 khu vực: Doanh nghiệp FDI và Doanh nghiệp trong nước được thừa nhận tại diễn đàn; cho nên sự kết nối được nói rất cần thiết.

Để có thể giải quyết những vướng mắc hiện nay, lãnh đạo Hà Nội hứa cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một mục tiêu được đề ra là phấn đấu đến sang năm đưa 80% các thủ tục hành chính lên Cổng Thông tin Điện tử một cửa ASEAN, sửa đổi 73 thủ tục kiểm tra chuyên ngành của hải quan nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.