Cảnh báo hỗn loạn trong cho vay tài chính tiêu dùng

2023.05.02
Cảnh báo hỗn loạn trong cho vay tài chính tiêu dùng Minh họa: Một cửa hiệu cầm đồ F88
Người Lao Động

Các công ty Tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép chịu tác động xấu bởi những công ty fintech, công ty cho vay cầm đồ…

Mạng báo Công Thương loan tin ngày 2/5 dẫn trình bày của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng, ông Lê Quốc Ninh, về thực trạng vừa nêu. Theo đó, hiện có những công ty fintech, công ty cho vay cầm đồ, công ty lấy tên công ty tài chính tham gia cho vay tiêu dùng. Những công ty này không chịu sự chi phối bởi Luật Các Tổ chức Tín dụng và không tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Những công ty như thế mở rộng mạng lưới vào các địa bàn khó khăn, tiếp cận người dân cho vay vốn với lãi suất rất cao dưới các hình thức cho vay nhanh, vay bằng tiền mặt vào bất cứ thời điểm nào…

Tuy nhiên, khi đến hạn người vay bị ép bằng nhiều hình thức “manh động”, “khủng bố” … Tình trạng này được nói gây tác động xấu đến hoạt động thu nợ của các công ty tài chính có phép của Nhà nước.

Thống kê cho thấy hiện có 16 công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Đến hết năm 2022, tổng dư nợ của 16 công ty này là hơn 220.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,87% so với tổng dư nợ toàn nền kinh tế và 8,5% dư nợ cho vay tiêu dùng toàn hệ thống.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.