Lương tối thiểu tăng 100 ngàn bắt đầu tháng 7/2013

Quốc hội vừa thông qua nghị quyết dự toán ngân sách trong đó có ghi rõ mức điều chỉnh lương tối thiểu từ 1 triệu 50 ngàn lên 1 triệu 150 ngàn tức là tăng 100 ngàn cho mỗi người thụ hưởng, bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng 7 năm tới.
RFA 10.11.2012

Share

Quyết định tăng lương tối thiểu này sẽ ảnh hưởng đến ngân sách của nhà nước vì vậy các khoản chi khác phải bị cắt giảm. Các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, mua xe công hay các chi phí công tác trong và ngoài nước đều bị bãi bỏ hay giảm thiểu tối đa.

Trước đây Bộ trưởng Tài chánh Vương Đình Huệ đã cho biết là không thể tăng lương được vì ngân sách rất eo hẹp, muốn tăng lương thì phải in thêm tiền. Phát biểu này đã làm dư luận phản ứng quyết liệt đến nỗi ông Huệ phải chấp nhận biện pháp mà Quốc hội đề ra là giảm chi để bù vào lương.

Bên cạnh chính sách tiết giảm chi tiêu Quốc hội cũng yêu cầu chính phủ phải hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm giảm gánh nặng nghĩa vụ đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào các loại thuế, phí và lệ phí.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang