Cần những biện pháp chú trọng con người tại ASEAN

RFA
2018.08.21
000_Hkg10169195.jpg Hình chụp hôm 3/4/2015: Trẻ em người H'mong đang ăn bữa trưa miễn phí ở một nhà trẻ ở Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
AFP

Mặc dù khu vực ASEAN đạt được phát triển trong kinh tế đáng kể, tình trạng nghèo đói đa chiều vẫn còn. Nhằm mục đích vươn được đến tất cả những đối tượng bị bỏ rơi; tức người nghèo nhất trong tầng lớp nghèo, các chính phủ ASEAN cần phải có những biện pháp mới tập trung vào con người và tạo điều kiện cho các cấp địa phương có những hành động sáng tạo,

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, UNDP, vào ngày 21 tháng 8 ra thông cáo báo chí với kêu gọi như vừa nêu. Kêu gọi của UN được nêu ra tại hội nghị diễn ra trong tuần tại thành phố Siem Reap, Campuchia.

Hội nghị được tổ chức nhằm tìm phương thế tăng cường việc thực thi Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững tại ASEAN trong chiều hướng bổ sung cho Tầm Nhìn ASEAN đến năm 2025. Ngoài ra còn chi tiết cụ thể những cách thức tích hợp Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững ở cấp vùng và địa phương.

Một trong những hoạt động chính của Hội nghị được cho biết là những cuộc thảo luận với các cộng đồng địa phương. Những cuộc thảo luận được nói là cơ hội hiếm hoi cho các nhà hoạch định chính sách tham gia trực tiếp với các cộng đồng địa phương nhằm hiểu rõ được những thực tế mà cư dân phải đối mặt, cũng như những gì có ý nghĩa trong công tác địa phương hóa cho Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.