Hàn Quốc tiếp tục nhận lao động Việt Nam

RFA
2018-03-23
Share
000_1310DF Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại Phủ Chủ Tịch vào ngày 23/3/2018.
AFP

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in cùng một số quan chức của hai nước vào sáng 23/3 đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS).

Bản ghi nhớ này được ký tại Hà Nội trong dịp các lãnh đạo Hàn Quốc có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Nội dung của bản MOU và EPS được cho biết cũng tương tự như những bản ký lần trước gồm: đề cập việc tuyển chọn, giới thiệu, ký hợp đồng với các ứng viên; quy định việc chuẩn bị trước khi đi, những hỗ trợ trong quá trình phái cử và tiếp nhận, và các biện pháp phòng ngừa tình trạng cư trú bất hợp pháp.

Ngoài ra, bản MOU lần này nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ quan liên quan từ cả hai phía Việt Nam và Hàn Quốc trong việc thực hiện EPS.

Đây là lần thứ sáu Việt Nam và Hàn Quốc ký MOU và EPS. Các lần ký trước lần lượt vào các năm 2004, 2006, 2010, 2012, 2016. Tuy nhiên, bản MOU lần này có thời hạn hiệu lực là 2 năm.

Hiện nay có gần 50 ngàn lao động Việc đang làm việc tại Hàn Quốc. Trong số đó, chương trình EPS được cho biết đã mang lại việc làm cho 38 ngàn lao động với mức lương từ 1.000 đến 1.500 USD/tháng.

Hiện Hàn Quốc đã ký các bản MOU và EPS với 15 nước.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang