Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ba trưởng phòng cảnh sát ở Đồng Nai bị cách chức

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Huu nơi gửi USA :

Việt Cộng chống Việt Cộng " nằm vùng "

Sao nhìn mặt hai thằng Thượng tá Công an này trông giống Việt Cộng thế...

Tại sao trông giống Việt Cộng?

Mặt gian manh, gian hùng, gian sảo quá.

Thì đúng rồi... hai thằng đó là Thượng tá Việt Cộng " nằm vùng ".

Chết nhỉ... sao nhiều Việt Cộng, tham nhũng, tham ô, tham quyền, tham đô la, lộng hành, lộng quyền, lộng ngôn " nằm vùng " trong Nhà nước ta thế nhỉ?

Đừng có lo... Bác " đồng chí, đồng đô " Tổng bí thư Trọng đang hăng say chống Cộng " cực đoan ", diệt Cộng, giết Cộng ̣ " nằm vùng " tham nhũng, tham ô, tham quyền, lộng hành, lộng quyền, lộng ngôn.

Ấy chết... Bác ta là Việt Cộng, sao bác ấy lại chống Cộng " cực đoan " , diệt Cộng, giết Cộng " nằm vùng " cực đoan như thế nhỉ?

Dễ hiểu thôi... Bác Trọng ta là Việt Cộng " Made in China ", bác ta chỉ chống Cộng, diệt Cộng, giết Cộng " Made in Việt Nam " thôi...

Thế à, thì ra thế, thế thì... hay lắm đấy... vui lắm đấy... các bác nhỉ.

Chưa đâu, chờ xem... các bác Việt Cộng
" Made in Viet Nam " cũng lại chống Cộng " cực đoan ", diệt Công, giết Cộng " nằm vùng " tham nhũng, tham ô, tham quyền, lộng hành, lộng quyền, lộng ngôn, " Made in China "... còn hay hơn, còn vui hơn nhiều, các bác ạ.

Ừ hay đấy... cứ chờ xem, cứ chờ xem!

22/04/2020 13:08

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang