Anonymous says:
23/06/2011 07:46

ta nhu nhuoc vi TQ manh.vay hay lam cho quan doi cua ta manh bang cach tang cuong ngan sach quoc phong,huy dong su dong gop cua toan dan,cua cac doanh nghiep,cua cac nha yeu nuoc.trong khang chien chong My ta da tung lam nhu vay con gi.Mat khac dung tat ca nhung phuong tien thong tin dai chung that hieu qua.Cho the gioi thay ro su ngong cuong va hieu chien cua TQ khi xam pham lanh hai cua Viet Nam va cac nuoc trong khu vuc la sai voi hiep uoc quoc te nam 1982.Duong luoi bo la phi li,la am miu ba chu bien dong va the gioi.lam anh huong den loi ich quoc gia va luu thong hang hai cua cac quoc gia trong va ngoai khu vuc

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.