Anonymous says:
30/07/2021 14:58

Thuộc về bản chất độc tài, bất nhân:
- Khi dịch Covid-19 đã kiểm soát được, chắc chắn những nhóm XHDS trên sẽ bị chính quyền Tp. HCM giải tán.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
31/07/2021 09:16

Đồng bào Việt Nam ta liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc, đồng tâm, đồng hành, đồng thanh...

" Chống dịch Tàu Cộng như chống giặc Búa Liềm Tàu Cộng, Việt Cộng ",
" Chống giặc Búa Liềm Tàu Cộng, Việt Cộng như chống dịch Tàu Cộng ".

Hai đảng giặc cờ đỏ Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc địa... độc bọn bất tài, bất lực, bất lương... độc quyền bất lương, bất tài, bất lực.

Trong Dân đánh xuôi, kèn Đảng thổi ngược, ngược đời, ngược lý, ngược cả lương tâm.

Hoa vc
Hoa vc says:
31/07/2021 16:45

Bà con ơi, các cán bộ cặt mạng của ta có thành tích “ học đại “ giỏi hơn đại học, thành thử bây giờ các cán bộ ta chống dịch COVID 19 không xong rồi ! Các bà con phải suy nghĩ tự bảo vệ lấy chính mình !

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang