Dân miền Nam
Dân miền Nam says:
24/03/2021 11:13

Vì lòng tự trọng đảng và nhà nước VN nên trả thuốc viện trợ lại cho WHO. VN lây nhiễm và chết không nhiều, nên nhường cho nước bị nặng hơn. TT Phúc nói VN sắp giàu ngang Singapore, cho nên không đáng nhận viện trợ, nên nhường cho nước nghèo hơn, t.d. Phi Châu. Ngoài ra Phúc còn nói VN chế được vắc-xin (có mấy hiệu lận) khoảng giữa 2021 thì có. Vậy cũng chẳng còn bao lâu, nên kiên nhẫn chờ, đừng quen thói ngửa tay nhận bố thí, kẻo thiên hạ có lý do nói đảng giành lãnh đạo VN hơn nửa thế kỷ rồi mà vẫn là thằng ăn mày (mà ham nổ).

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang