Lão nông dân
Lão nông dân says:
16/08/2021 10:50

Tên phạm bất chính này đừng lẻo mép quá nhé…
Thế thì mang vợ con dòng họ chú mày ra mà chích vắc xin tàu phù trước đi,hay cả gia tộc mày đã đủ hai liều thuốc đế quốc hết rồi???

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
16/08/2021 15:21

Trống Dân đánh xuôi, kèn Đảng thổi ngược,
ngược đường, ngược lý, ngược cả nhân tâm.

Trống Dân đánh, Dân nghe, Dân sống khẻo.
Kèn Đảng thổi, Đảng nghe, Đảng chết thối.

Dù là " vắc xin tốt nhất là vằc xin được tiêm sớm nhất "... dù là " có còn hơn không "...
dù là thuốc chích ngừa dịch Tàu của Tàu... ngừa được dịch 50 %, 60 %... còn hơn là 0%, nếu không chích.

Nhưng vẫn không đủ thuốc chích ngừa của Tàu cho mọi người... ai muốn chích thì chích... tại sao phải bắt buộc ?...
Hãy để cho mọi người dân có quyền lựa chọn... vì đó là mạng sống của mọi người dân, mọi người dân có quyền tự do lựa chọn sống chết.

Và Đảng Việt Cộng đừng có tiếp tục ngu... đừng có tiếp tục mua thêm thuốc chích ngừa dịch Tàu của Tàu Cộng .... tiền đã mất, tật vẫn mang.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang