World Bank giúp Việt Nam chống cúm gia cầm

Hôm nay, Ngân hàng thế giới và ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ký một hiệp định tài chính trong dự án phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người tại Việt Nam.
RFA 10.21.2011
Theo hiệp định mới ký kết, ngân hàng thế giới sẽ cung cấp 25 triệu đô la cho Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp và PHát Triển Nông Thôn để giảm thiểu rủi ro về sức khỏe của người và gia cầm đối với bệnh cúm tại 11 tỉnh trọng điểm.
Đây là hiệp định tài chính lần thứ 3 cho Việt Nam của Ngân Hàng Thế Giới và các nhà tài trợ thuộc Quỹ ủy thác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người.
Hai hiệp định trước có tổng vốn tài trợ là 40 triệu đô la đã được thành công từ năm 2004 đến 2011.
Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của cúm gia cầm H5N1. Trường hợp cúm gia cầm ở người được phát hiện đầu tiên vào năm 2003. Tính đến tháng 3 năm nay, Việt Nam đã có 119 trường hợp nhiễm H5N1, trong đó 59 trường hợp tử vong.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.