Xem video

Thiên tai hay nhân tai?

2016-12-21

Miền Trung Việt Nam năm nay liên tục hứng chịu nhiều trận lũ lụt lớn, và lần này là những tỉnh từ Thừa Thiên- Huế đến Khánh Hòa. Tương tự đợt mưa lũ ở bắc Trung bộ vào tháng 10 và 11 thì một nguyên nhân nước tràn xuống khiến dân chúng hạ lưu chạy không kịp là vì các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ. Vấn đề xả nước hồ thủy điện gây lũ lụt ở hạ du suốt nhiều năm qua khi nào mới được giải quyết?

Từ khoá
lũ lụt

Xem toàn trang