Xem video

Tin nóng RFA ngày 25.01.2022

2022-01-25

Việt Nam kêu gọi ông Nguyễn Văn Tráng ra đầu thú khi đang tị nạn chính trị ở Thái Lan. Kiều hối về Việt Nam năm 2021 tăng, đạt 14 tỷ USD. Dùng đá đập xe của Thượng tá Công an, nam thanh niên bị bắt.

Xem toàn trang