Thẳng tay với Đồng bào, nhún nhượng với Bắc Kinh?

Trong thời gian gần đây, giới cầm quyền Việt Nam, ngày càng nặng tay đối với nhiều thành phần dân chúng liên quan những vấn đề như lòng ái quốc, tôn giáo, quốc nạn tham nhũng, đất đai của dân oan...
Thanh Quang, phóng viên RFA
2009.10.21
NguyenTanDung-WenJiabao-305.jpg Thủ tướng VN Nguyễn Tân Dũng gặp gỡ Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo hôm 17-4-2009, nhân chuyến sang Trung Quốc tham dự Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao.
AFP PHOTO/Frederic J. Brown

Qua cuc trao đi vi Thanh Quang, nhà báo Bùi Tín t Paris, người am tường v các vn đ Việt Nam, nhn xét như sau về việc chính quyn, qua các phương tin như nhân viên công lc, phn t côn đ và c tòa án, để ứng phó với dân chúng:

Bùi Tín: Có th nói là trong thi gian my năm gn đây càng ngày càng v sau, chính quyn gi là chính quyn đc đng trong nước thi hành cái chính sách ngày càng gay gt đi vi người dân. Tôi thy có nhiu cái lý do, mt lý do mà gn nht tc là bt tay chun b cho Đi Hi XI, mà khi nào cũng thế, khi gn đến nhng s kin chính tr ln như là đi hi đng thì tt nhiên là h rt lo, lo dân ri lo ni b đng không n cho nên là h ra tay đ mà phòng nga trước, do đó mà mt cái phong trào ngày càng đàn áp.

Cái lý do th hai, đó là h cũng tuỳ theo tình hình thế gii, là trong tình hình thế gii h cũng thy rng các nước mà trước kia vn đòi dân ch cho nhân dân Vit Nam -ng h phong trào đòi dân ch cho nhân dân Vit Nam thì h thy là nhng nước ln nht càng ngày càng t ra mun hp tác vi Vit Nam vì nhiu lý do, thí d như nước ln nht như M và Châu Âu mun làm ăn đ có nhng cái li ích kinh tế ca hai bên, do đó mà vic ng h Vit Nam dân ch thì h có v đt nó xung mt mc va phi ch không phi cái mc mnh m như trước na.

Cho nên Đng Cng Sn Vit Nam tính toán, h cho là không ngi gì v nhng yêu cu ca Phương Tây, yêu cu ca các nước dân ch  ra điu kin trong vn đ ng h vin tr và làm ăn kinh tế, h thy là h cũng được nuông chiu mt chút, do đó mà h thng tay đàn áp, và va đàn áp h va nghe ngóng. H thy vic các nước Phương Tây lên án không mnh m lm, h li càng ngày càng dn sâu mnh tay hơn trước.

Khi nào cũng thế, khi gn đến nhng s kin chính tr ln như là đi hi đng thì tt nhiên là h rt lo, lo dân ri lo ni b đng không n cho nên là h ra tay đ mà phòng nga trước, do đó mà mt cái phong trào ngày càng đàn áp.

Bùi Tín

Thế nhưng cũng còn có lý do th ba mà tôi nghĩ đó là sc ép ca Trung Quc, thì ta đu thy là càng ngày càng v sau này chính sách ca Đng CSVN gn như là toa rp vi Trung Quc, nghe theo nhng yêu cu ca Trung Quc, và do đó mà cái thái đ qu lu, hu khuynh, nhân nhượng, mà người ta có th dùng cái ch gi là "ươn hèn" trước các yêu cu ca Trung Quc,

Tu trung li là càng ngày đng cng sn càng thy h b qun chúng lên án càng ngày càng nhiu, h luôn luôn s là phong trào nó lên mnh hơn na, cho nên ch có mt lá bài là đàn áp, đàn áp đ phong trào không phát trin được, đàn áp đ đe do nhng người yếu bóng vía. H coi cái sách lược đàn áp là cn thiết nht đ mà ngăn chn cho phong trào không phát trin thêm.

Tố quốc, Đồng bào?

Thanh Quang:  Trước khi tr li vn đ liên quan Trung Quc mà ông va đ cp thì theo ông, trong thi gian gn đây ngày càng có nhiu dân trong nước b gán ghép nhng ti danh như “vi phm an ninh quc gia, xâm phm li ích nhà nước, gây ri lan an ninh công cng...” mà b tù ti, b đánh đp dã man theo s tùy tin ca công an cu kết vi phn t côn đ, thì nhng hành đng như vy th hin “đo đc XHCN, đo đc cách mng”, thm chí bài hc v lòng “yêu đng bào, yêu t quc” ca ông H Chí Minh ra sao ?

Bùi Tín: Tt c nhng cái chuyn y chúng ta thy h đu là nói mt đàng làm mt no. Ming thì nói cái gì cũng "nhân dân" nhưng mà chính là h s nhân dân, h ghét phong trào nhân dân đòi quyn li ca mình.

Cái đó là càng ngày càng rõ, cái gi là bn cht cách mng - bn cht nhân dân ca h ch là mt cái màn vi thưa đ che đy thế nhưng mà nó không phi là bn cht vì mt cái chính quyn đc đng càng ngày càng nguy ngp thì h ch lo vn đ gi ghế thôi.

Hin nay có th nói là yêu cu ln nht t nay đến đi hi đng là h làm thế nào đ h bo v được thành trì ca h, mà tôi nghĩ cái thành trì đó là cái chế đ đc đng. H luôn luôn ha hn dân ch, h luôn luôn mm nói nhân dân, nhưng mà s tht là càng ngày càng v sau này mc tiêu ln nht ca h là duy trì cái chế đ này, duy trì càng lâu càng tt đ mà có thì gi kiếm chác, duy trì và thu nhn nhng cái đc quyn đc li v đt đai, v tin ca cho con cháu nó ni nghip đ mà vơ vét ti cùng nhng cái mà người ta gi là "cánh hu" ca h, gia đình ca h, dòng h ca h và nhng người thân cn ca h, đ có thì gi thu thêm, làm giàu thêm v đô-la, v nhà ca, v đt đai, v.v…

H đu là nói mt đàng làm mt no. Ming thì nói cái gì cũng "nhân dân" nhưng mà chính là h s nhân dân, h ghét phong trào nhân dân đòi quyn li ca mình.

Bùi Tín

Thanh Quang:  Theo ông thì li cư x ngày càng nng tay và thm chí đm máu ca gii cm quyn đi vi dân lành trong nước có tương phn gì không vi cung cách ng x nhã nhn, khiêm tn, thm chí quy ly ca h đi vi Phương Bc như hin nay?

Bùi Tín: Hai cái đó nó đi cùng vi nhau bi vì càng ngày người ta càng thy rõ cái b mt (ca h) như thế. trong nước có nhng người nói ti cái mc chưa tng bao gi mà chính quyn h qu lu đến như thế đi vi Phương Bc, mà cũng chưa tng bao gi h mnh ta dám làm nhng vic vô lương tâm, tht nhân tâm, tht đo đc đến mc đ như thế.

Có nhng người dùng cái t gi là "quá đáng", nghĩa là không th chu ni được na cơ mà! Ví d như h chp mũ 4.000 người phn đi khai thác bauxite là nhng người đó đu là nhng người gây ri, đu là nhng người nghe theo s git dây bên ngoài, nghe theo bn phn đng đ mà gây ri.

Thế mà có nhng cái có th nói là quá đ, ngang ngược, ví d như là h gây s vi nhóm trí thc ca Vin Nghiên Cu Phát Trin Vit Nam (IDS) ca ông Nguyn Quang A, h li chp mũ cho nhng người đó là nhng người có ý đ mm mng gây thêm phn lon.

Thế là h ra cái ngh quyết 97 là mt cái ngh quyết rt là phi lý vì cái ni dung ca ngh quyết đó là cm phn bin, không được phn bin công khai, thế thì là h vi phm ngay cái điu l đng mà người ta coi là cái lut l ln nht trong ni b đng. Phn bin có nghĩa là gì?

Phn bin là nhân dân người ta góp ý, là xây dng, là phê bình. Thế thì nhân dân góp ý, tc là phi phn bin ch. Tôi nghĩ là ri đây đến Đi Hi XI sp đến đó, thì h li s đưa ra nhng văn kin cơ bn, nào là chiến lược phát trin xã hi ch nghĩa, ri là chiến lược 20 năm, v.v…

trong nước có nhng người nói ti cái mc chưa tng bao gi mà chính quyn h qu lu đến như thế đi vi Phương Bc.

Bùi Tín

H đưa ra nhng văn kin rt là giáo điu, rt là cũ k, lp đi lp li mòn vt hết c ri, thì nhân dân không chu ni nên góp ý, thế nhưng h li ra cái ngh quyết là cm phn bin. Và bây gi cái ông th tướng Nguyn Tn Dũng li yêu cu là x lý các nhà ca Vin Nghiên Cu Phát Trin Vit Nam vì là "h không có tinh thn xây dng". X lý cái gì? Chính ông y cm phn bin là ông y vi phm vào cái điu l cơ bn ca đng cng sn.

Thanh Quang: Trong khi đó, đi vi Bc Kinh thì gii cm quyn Vit Nam như thế nào, thưa ông?

Bùi Tín: Đy, thì rõ ràng là càng ngày h càng nhân nhượng. Tôi ly nhng cái nhân nhượng rt là nguy him như là h Trung Quc) ln đt, ln bin; thế ri bão va rồờing dân ta đến trú đy thì nó (Trung Quc) cướp, nó đánh ngư dân, thế nhưng mà h (Hà Ni) im thin thít đy. Anh là chính quyn thì anh phi bo v nhân dân trước hết ch! Ti sao anh li nhu nhược, anh không dám phn đi nhng cái vic làm phm pháp, phm lut bin, phm v ký kết gia hai nước? Trong trường hp thiên tai là phi giúp đ ln nhau cơ mà? Theo tôi thy là thái đ nhu nhược mà anh em dùng cái ch gn như là "đu hàng" đi vi k bành trướng. Thì thái đ đy nhân dân ta không có th chp nhn ni. Nó ngược đi : đi vi nhân dân thì hết sc tàn bo mà đi vi k bành trướng nó xâm phm đt đai ca t tiên ta thì li nhún nhường, bt nhựơc, ươn hèn đến mc như thế.

Thanh Quang:  Xin cm ơn nhà báo Bùi Tín.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
09/11/2009 12:15

TOI NGHI DA DEN LUC DANG PHAI THAY DOI ROI.MOI CAI DEU CO SU MENH CUA NO,CONG LAO CUA DANG LA RAT TO LON,NHUNG DA DEN LUC CAN PHAI CO LUONG GIO MOI CHO DAN TOC.KHONG THE DOC QUYEN MAI DUOC.NEU DCS TOT,NGUOI DAN SE CANG TIN TUONG DANG HON.BAN THAN LA 1 DANG VIEN,TOI VAN THAY DANG DANG THUC SU CO VAN DE.

Anonymous
03/01/2010 00:56

Xin lỗi độc giả, ở phần1/ "Bùi Tín-kể đại cơ hội" có cụm danh từ riêng " Nguyễn Công Hoan" nay xin đổi lại là " Hoàng Văn Hoan". Xin thành thực cáo lỗi!

Anonymous
04/01/2010 12:39

Trao doi hay boi nho to quoc

Anonymous
10/12/2009 21:38

ong nha bao bui tin nay viet nhieu bai trai nguoc nhau qua!

Anonymous
02/12/2009 04:59

Quy vi nen nho Trung Quoc lon va manh hon VN rat nhieu. Quy vi o ngoai quoc chi danh vo mom ma thoi.Co ich gi? Ong cha ta ngay xua danh Tau cung trong the thu chu khong the trong the cong duoc. Sau khi danh duoi Tau cac Vua xua cung deu phai vuot ve no. Co ngu moi choc gian no roi danh nhau voi no nhu kieu danh My . Toi nghi chanh phu VN khon kheo vuot ve no de no de cho minh yen on. Di nhien phai chiu lep ve. Co ai benh minh khi xay ra chien tranh voi Tau? My? Nga? Chau Au? Hay xem guong Tibet thi ro. Bon dau co chinh tri lien minh voi Vatican chi muon co chien tranh voi Tau de truc loi ma thoi. Co ngu xuan moi lam chuyen do!!!!!!

Anonymous
08/11/2009 02:16

Cac ban hay ve doc lai Hoi Nghi Dien Hong va Hoi Nghi Binh Thang di. Khong biet Bac, Dang va Nha Nuoc co con day lich su nay khong a?

Anonymous
24/10/2009 13:36

Theo toi biet TQ giup VN dan My, la de ngay nay TQ tu do banh truong Bien Dong ,ma khong mot ai ngan cang,vay TQ co tot voi VN khong?TQ luc nao cung muon xam lang lang gieng,tai sau nhan dan viet nam chong doi thi bi chinh quyen bat bo tu, thoi phai chiu vay boi vi ho co sung tren tay, va ban dan chu khong dam voi TQ ,troi kho qua

Anonymous
14/11/2009 02:35

bon phan quoc ko ro tinh hinh to quoc lai noi can noi bay viet nan ko bao gio so bon tau

Anonymous
04/11/2009 16:09

tôi đồng ý với các yas kiến của các bạn Hải ngoại

Anonymous
23/11/2009 17:32

@terrify ơi!
terrify có buồn ngủ thì đi ngủ đi.
Bảo vệ dân mà không ra tay khi côn đồ ăn hiếp dân mình hà ?
Nói thiệt mình không muốn làm con của terrify đâu !!!

Anonymous
26/11/2009 22:27

Các vị có thể đưa chuyện nông trường sông hậu ra mổ xẻ được đấy, mổ xẻ cái đấy chắc các vị được kha khá

Anonymous
26/10/2009 03:46

Ong Bui Tin cu noi luyen thuyen va linh tinh. Gia ong o trong nuoc ma manh loi nhu the nay thi tot qua. Thuc day dan chu phai nhu the nao chu cu noi vung ti met len thi xin loi ong, tre con no cung noi duoc... Toi danh gia cao may ong, ba o IDS, con ong Bui Tin phai xem lai tu cach.

Anonymous
25/10/2009 06:05

chung toi cho doi mot cai gi do hien thuc hon la nhung loi noi

Anonymous
22/12/2009 13:37

Thanh Quang,Bùi Tín. hai ong khong phai la nguoi Viet Nam. Dang va nhan dan ta dang thuc hien chinh sach lui 1 buoc ma tien tram do. Hai ong co tam nhin chien luoc qua kem.

Anonymous
08/11/2009 17:58

Chung ta can giai quyet tranh chap bang phuong phap hoa binh, can binh tinh sang suot. Hay tin tuong vao su lanh dao cua dang va nha nuoc. Vi quyen loi cua dan

Anonymous
09/11/2009 23:29

Điều đáng buồn đất nước cũa chúng ta nạn lạm quyền tham nhũng, bất công, dân nghèo thì vẩn đói rách, quan quyền thì giàu có , một số ngưòi có lòng với tô quốc phản đối TQ thì lại bị bách hại,..đau lòng hơn nữa có một số bạn lại vẩn cứ bịnh vực cho cái yếu hèn cũa nhà nước ta mặt kệ cho cái hổ thẹn Dân Tộc ,,,không gì nhục nhã hơn khi bị nguời ta bách hại dân tộc mình mà cứ phải im miệng và binh vực ...lòng ái quốc chắc đã cuối đầu để bảo vệ quyền lợi cá nhân ...

Anonymous
28/11/2009 00:29

rat ung ho y kien nb bui tin,dan minh kho qua nhung nao ai thau cho dau

Anonymous
28/11/2009 17:37

ong BUI TIN qua SMART

Anonymous
07/12/2009 09:54

Nha báo bảo Tin noi cung co phan dung nhu ve chuyen nhan dan Trung Quoc lan chiem bien dao va dat lien la ko the duoc

Anonymous
02/01/2010 04:22

Toàn thể con dân việt Nam trong và ngoài nước trước mắt hãy đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng xây dựng và phát triển kinh tế, để sau này mua vũ khí, trang bị hiện đại cho quân đội để đánh đuổi mấy thằng Tàu lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam.

Anonymous
11/12/2009 12:51

Day chinh la cai uon hen cua Bo Chinh Tri Trung Uong Dang. Chung chi biet dan ap nhan dan, quan lieu, hong hach va lam dung quyen hanh de thu loi ca nhan va phe dang. Doi voi ke thu truyen kiep Phuong Bac chung lai quy luy, de hen, khong dam len tieng phan doi., nhung neu nhan dan , sinh vien dung len bieu tinh phan doi Trung Quoc lan chiem dat dai Viet nam thi chung lai hoanh hoe , bat bo, cam tu sinh vien hoc sinh, gan cho nhan dan nhung toi trang nguy hiem co hai cho dat nuoc va XHCN. Cac ong o Bo Chinh Tri co nhung cai lung RAT MEM. Hay la sau khi chiem duoc mien Nam cac ong ay huong thu quen roi??? nen to ra hen nhat. Phuong Bac la ke thu truyen kiep cua dan toc Viet nam day cac ong ah.

Anonymous
27/12/2009 12:21

các bạn cứ an tâm đảng là của dân,do dân và vì dân cơ mà măt khác ta vẫn còn rât rất nhiều quần chúng tôt

Anonymous
28/10/2009 00:31

Dang CS va nha nuoc VN bay gio toan la Tau hoac khong nua thi cung la Tau lai,Tau roi ....thi noi chi chu quyen cho met ....

Anonymous
10/12/2009 23:36

ong toi la dang vien,me toi cung vay. toi yeu thuong va kinh tronh ho vi ho la nhung nguoi da sinh ra toi va nuoi dung toi.nhung toi cam thay rat buc xuc va buon khi thay nhung nguoi than cua minh van ngay ngay truc tiep,hoac gian tiep lam nhung viec anh huong den tu do,doi song cua dan viet nam.do la theo bon dang cong san

Anonymous
09/11/2009 12:19

CO THAY BON CAN BO PHUONG XA THOI CUNG GIAU CO KO?CHUA CAN NOI DEN LANH DAO TINH....CON NGUOI DAN THI SAO?

Anonymous
02/11/2009 11:46

phai dau tranh bang ngoai giao bang ly le .nhan dan da qua kho vi 3o nam chien tranh roi. le nao lai dung chien tranh truoc de giai quyet duoc ngay van de ong nao muon danh nhau thi ve nuoc ma danh chac gi cac ong dam danh,chi danh bang mom thoi. dung kich dong nhan dan gay chien .dat nuoc can hoa binh de xay dung

Anonymous
31/10/2009 23:04

Ong Bui Tin o nuoc ngoai nen khong hieu biet gi ca. Neu lan sau co muon noi thi hay tim hieu ky. Đung la nha bao gio hoi.

Anonymous
14/11/2009 13:26

duong loi cua dang la dung . chi trach rang nuoc ta nam qua gan 1 nuoc qua sung so va nham hiem . cac ban co biet tuyen ngon cua trung hoa co 1 cau rang "dân tộc trung hoa không có kẻ thù vĩnh viễn và không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có quyền lợi của nhân dân trung hoa được đặt lên hàng đầu" .

Anonymous
01/01/2010 00:35

Phần.1/ Bùi tín – “kẻ đại cơ hội”: Thấy rục rịch về những mâu thuấn cả bên trong lẫn bên ngoài không thể giải quyết của phe XHCN, dự đoán rằng Thế giới CS, trong đó có cả CSVN sẽ đổ bể nay mai nên nhanh chân chuồn, tìm cơ hội lớn tiếng đả phá và kêu gọi lật đổ CSVN với ý đồ khôn lỏi là sau này sẽ giống như Đặng Tiểu Bình về Trung Nam Hải của TQ. Ông sẽ chiếm lĩnh ngôi đầu hoặc chí ít thì cũng vào hàng lãnh tụ cao cấp của CPCM mới. Nhưng than ôi, số ông chưa đặng, mặc dù LX và cả khối Đông Âu CS tan rã nhưng CSVN vẫn không đổ cho. Họ vẫn đứng vững ngày càng có uy tín trên trường QT. Nay thì ông đã hết hơi rồi, lại sẽ giống như Nguyễn Công Hoan gửi lại nắm xương tàn nơi đất khách quê người thôi. Uớc mộng làm một Đăng Tiểu Bình thứ 2 đã tan thành mây khói!

Anonymous
24/11/2009 13:30

Chac la lanh dao dang va nha nuoc Viet nam thay hanh dong danh thang giac roi quay lai trieu cong giac cua vua Quang Trung mac cong qua nen ta cu the ma trieu cong thang, thong qua giai doan danh thang. Rat sang tao va an tuong.

Anonymous
02/11/2009 02:13

Phai thong cam cho Lanh dao Vietnam, chung ta dang o vao the khokhan ,chang dang dung moi phai nhun nhuong voi ta TrungQuoc,cac nha lanh dao nuoc ta la nhung nguoi khon ngoan chu khong hen yeu dau.Truoc day ta da tung thang Phap,Nhat,My ...Hay tin tuong vao su Lanh dao khon ngoan tai tinh muu tri cua Dang va nha nuoc.

Anonymous
30/10/2009 15:08

nha bao nay chi noi linh tinh phan dong thoi

Anonymous
02/11/2009 23:42

Theo mình thì các việc đó để nhà nước lo mình quan tâm làm gì ... nhà nước là trên hết ....họ bảo vệ dân , vì dân ...do dân ....

Anonymous
21/10/2009 19:27

Bùi Tín cũng là 1 người cộng sản thì biết quá rõ cộng sản như thế nào rồi. Vậy thì không nên chỉ biết nói quá nhiều mà không làm gì cả. Hãy nói ít lại mà nên hành động đi. Tất cả ND trong nước đang chờ đợi cơ hội đó.

Anonymous
04/11/2009 03:30

Nha nuoc ma lo cho dan thi dau den noi dan phai keu la chu, nha noc chi la cho tui tien cua ho va de bon TRUNG QUOC cha dap dan lanh.

Anonymous
05/11/2009 02:16

toi hoan toan dong y voi nha bao bui tin vi neu chinh phu viet nam tot sao lai de nhung nguoi dan bi dan ap boi bon nguoi trung quoc toi cung la mot viet kieu toi k muon noi ten nhan quyen cua viet nam o dau nhung nguoi dan vo toi gap bao ma khong co noi de tranh

Anonymous
09/12/2009 10:29

that la ngac nhien khi cac nuoc khac dep phan tu con do de bao ve nguoi dan nhung viet nam lai di nguoc lai dung con do de dan ap dan lanh

Anonymous
22/12/2009 10:20

Toi la nguoi dan vung cao, la nguoi dan toc thieu so, toi cung duoc gia dinh cho an hoc den het bac dai hoc, vi vay, khi dc bai viet nay toi co mot so y kien nhu sau: 1, Ong co de cap den mot so van de thưc te da xay ra, do la cong viec cua nha bao, ma nha bao nhu ong thi nhieu lam. 2, Ong nen nhin nhan su viec mot cach khach quan va toan dien hon nua! Do la yeu cau ve mot NHA BAO CHAN CHINH! Con nhung nguoi Viet Nam khac da doc bai bao nay thi hay nhin rong ra the gioi xung quanh xem the nao la mot chinh quyen thoi nat, yeu kem, the nao la mot nen chinh tri bat on dinh. Neu chinh quyen cong san khong vung manh thi cac ong cung chang co co hoi ma huong cuoc song hoa binh, yen on, an toan roi ngoi che bai che do the nay dau, ma phai lo giu cho xong cai mang song cua minh kia! O ben My co phai la thien duong ko? Hoi nhung nguoi xa xu? Duoc lam cong dan hang 2 co thich khong?

Anonymous
14/11/2009 23:16

Nhun nhuong! nhun nhuong la ky nhung van kien bat loi cho dat nuoc, bat loi cho con chau sau nay, KYS NHUNG VAN KIEN BAT LOI CHO CON CHU SAU NAY "DO LA MOT THANH CONG RUC RO CUA DANG CONG SAN"

Anonymous
24/12/2009 17:04

2 ong nha bao nay that la khong co tinh than dan toc. noi nang lung tung.2 ong khong phai con dan Vietnam. Nguoi nhu cac ong (neu co chut dong mau Lac Hong) nen lam viec giup ich cho dat nuoc thi hon chu dung boi moc nhu the.

Anonymous
04/12/2009 02:17

sao gio toi thay lo cho nuoc minh the chung no thi cha thay lo gi chi thay vo vet thoi

Anonymous
22/12/2009 22:53

the thi chung ta nen dong them tien thue.so tien nay de mua vai xin,may them hai loai ao moi.cap cho cac dong chi lanh dao dang va nha nuoc ta.loai ao vat truoc that dai,vat sau that ngan,de cac dong chi tiep dan minh,loai ao vat truoc that ngan,vat sau that dai,cac dong chi dien khi giao tiep voi cac bac banh truong.nhu vay cac dong chi lanh dao tai ba,loi lac ,yeu kinh cua chung ta moi tu tin hon,yen tam hon de hoan thanh tot vai tro lanh dao dat nuoc cua minh.rat mong moi nguoi tan thanh y kien nay.

Anonymous
11/12/2009 23:22

Cuoc doi con buon dai dai.

Anonymous
12/11/2009 11:23

trong luc dat nuoc gap kho khan nhu ngoai xam, kho khan ve kinh te thi cac vi lai bo chay ra hai ngoai, den khi dat nuoc binh an thi cac vi lai gay chuyen, Nhan dan Viet Nam can su yen on de lam an sinh song, khong muon chien tranh nen se khong bao gio nghe theo su kich dong cua cac da ong bo chay ra hai ngoai lai con lam ra ve lo cho dan, cho nuoc dau.

Anonymous
15/12/2009 13:33

ông tín thì biết gì? nếu ông có tinh thần dân tộc thì giúp dỡ đồng bào của mình, dừng có nói xấu thế. hãy nêu cao tinh thần đấu tranh với bọn giặc cỏ trung quốc

Anonymous
06/01/2010 03:06

Phần 2/ Bùi tín –“kẻ thiếu trung thực”: Ông kể tội CSVN với bao điều xấu xa, tội ác tày trời mà mặt cừ tỉnh khô, lạnh như tiền, như ông là người ngoài hành tinh khác vậy. .Thử hỏi đã từng ấy năm, leo lên đến chức vụ cao cấp của CSVN, trở thành Phó tổng biên tập báo nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của CSVN thì nếu CSVN có tội thì ông cũng phải có tội chứ! Thế mà ông vẫn tự cho mình là tốt đẹp à? Chưa bao giờ ông tự kiểm lại bản thân mình, cứ làm như ông đứng ngoài cuộc ấy ? Nếu như CSVN xấu xa thì trong đó cũng đã có phần của ông mới đúng chứ? Chí ít ra, ông cũng phải “rưng rưng nước mắt” giả vờ hối hận một tý về những việc làm xưa kia mà ông cho là lý tưởng thì nay lại cho là tội lỗi chứ. Vậy thì ông BT có “liêm xỉ” không, thưa ông?

Anonymous
28/12/2009 22:15

Tham nhũng đầy rẫy, Chạy chức,chạy quyền. Đó là bản sắc của VN hôm nay

Anonymous
30/12/2009 23:11

toi thay 2 nha bao 0 co tinh than yeu nuoc yeu dong bao, to quoc voi nhung loi noi khiem nha,boi nho thanh qua canh mang

Anonymous
29/11/2009 17:18

Ông Bùi tín nói rất đúng. Nhưng Đảng bây giờ cũng tử tế hơn thời của ông

Anonymous
18/12/2009 18:16

Đây là cách nhìn nhận, đánh giá phiến diện về tình hình Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải một tổ chức chính trị độc đoán mà đó là Đảng của giai cấp đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam, thể hiện ý chí của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi, những người dân sống trong chế độ này được hạnh phúc, dân chủ, tự do thực sự dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng.

Anonymous
08/11/2009 20:00

toi ko hieu dc chinh quyen vn nua
1dat nuoc ko co su canh tranh ve moimat hay noi cach khac la tri tre quan lieu va nhu nhaoc ko the nao thay doi dc toi dong y voi cac ban nen thay doi che do

Anonymous
30/10/2009 19:00

Dat nuoc chung ta rat can nhung vi dam noi that, dam lam manh. Du qui vi dang o trong nuoc hay dang o nuoc ngoai. tinh than dau tranh cho cong ly va phat trien Viet Nam rat dang hoan nghenh.

Anonymous
03/01/2010 00:44

Phần 3/ Bùi tín - “kẻ đại thiển cận”: Sống với CSVN bao nhiêu lâu, leo đến chức vụ thuộc hạng cao cấp về tư tưởng chính trị mà không hiểu gì về CSVN hết. Một là cứ tưởng rằng CSVN đổ đến nơi rồi nhưng sai bét cả như tôi đã nói ở phần1/ rồi. Hai là BT nói VN phản ứng “yếu hèn” trước TQ thì đúng là không hiểu gì về “đường lối và bước đi” theo từng giai đoạn để phù hợp với “thế lực tương quan giữa ta và địch” như thế nào? “Lúc cương lúc nhu” là ra sao?. Giữa lúc chưa chuẩn bị được gì, địch mạnh ta yếu mà cứ húc đầu vào thì chỉ có là kẻ “dốt nát” mà thôi. Người có hiểu biết dễ thấy ngay VN đang đi những bước đi vững chắc. Hãy xem các nhà bình luận có uy tín trên thế giới đánh giá về VN ra sao thì thấy ngay Bùi Tín là “kẻ thiển cận vô cùng”./.

Anonymous
05/01/2010 02:03

ac doc trong nha song ngoan voi hang xom deu

Anonymous
29/10/2009 23:19

toi nghi neu la con nguoi thi bat ke ai muon keu cuu hoac bi nan thi da la con nguoi thi ai cung co the cuu giup ,nhung bon tau lai lam nguoc lai voi nhung deu do toi cho rang dan viet nam cho du co ai ngu di nua cung nhan ra viec nay
chung ta noi nhieu roi lam khong nhieu nhung toi thay hoa ky da ung ho tien cuu tro cho dong bao ta thi ngay ben canh nuoc lang gieng voi chung ta laira tay danh dap ban giet dong bao ta khi dang tranh bao thiet la chi co cong san ngu dot moi bi bon tau cam dau nhu vay

Anonymous
30/10/2009 11:27

trach nhiem moicong dan vn yeu noi voi nhau minh biet doan ket lai vung len dau tranh cho tu do dan chu cho vn

Anonymous
03/12/2009 18:13

CS Viet Nam con thoi nat hon the nhieu. Thuc ra trong noi bo nguoi dan Viet Nam rat bat binh.Tuy nhien biet lam sao day? Ta thap co be hong ma

Anonymous
03/01/2010 23:58

dung noi nhieu, hay lam cho dan tin , cho nguy bien. bui tin rat chuan muc. hoan ho bui tin.

Anonymous
20/12/2009 12:58

Buồn thay cho con dân đất Việt hàng triệu người hy sinh vi tổ quốc nhưng rồi ĐỘC LẬP-TỰ DO chẳng thấy đâu vẫn lối cai trị độc tài nửa phong kiến,vẫn áp bức bóc lột dân dến tận xương tuỷ,vẫn bè lũ tham quan ô lại từ chóp bu đến địa phương ...ôi cái bọn thất tâm ác đức đó cái gì bọn chúng chẳng bán bán quan bán chức bán dân bán nước...bao giờ mới đuổi được bè lũ này đây...!!!

Anonymous
29/12/2009 01:03

toi cung thay lo lang vi hinh nhu cac nha lanh dao vn chua co phuong an dau tranh du manh voi tquoc ve vde bien gioi ..viec tranh doi dau voi tquoc la dung nhung cu nhu vay viec tquoc lan chiem dan lanh hai cang de lau kho gia quyet.toi thay neu de phu thuoc qua lon vao tquoc se rat nguy hiem ho se thon tinh ta ngay.co the dua vao ho trong chung muc nao do,o mot van de nao do de phat trien hoac tranh thu duoc loi ich quoc gia khi xem xet giai quet mot van de nan do co lien quan mot nc thu ba.keo dai tinh trang nay dan ta se mat long ti trong khi do dan chung ko hieu het hanh dong,thai do va trach nhiem cua lanh dao dat nc.cung that kho chung ta mot ben la tquoc mot ben la my.dong chi ma khong phai dong chi;thu ko ro la thu..

Anonymous
16/01/2010 06:07

Bộ Chính Trị là 15 người Tàu trong thân thể VN thôi. Chính quyền CSVN là bàn tay nối dài của Bắc Kinh và Nguyễn tấn Dũng là quan thái thú. Những gì ông Bùi Tín nói đều đúng! Ông CÔNG DÂN VIỆT ở TP HCM thử làm một tấm bảng HS & TS là của VN treo trước nhà xem công an có để ông yên không? Thử đi ! Ông sẽ thấy những gì ông Bui Tín nói là đúng.

Anonymous
06/11/2009 11:43

Cac ban o Hai ngoai noi thi hay lam. Nhung co biet rang chung toi o Viet nam duoc song yen on la nho Dang Cong San khong? hay cac ban chi nhin vao nhung dieu khong chinh xac ma thoi phong no len. Chung toi, nhung nguoi dan muon mot cuoc song binh yen nhu the nay. Khong co chien tranh, khong co khung bo.

Anonymous
10/11/2009 18:56

Nha nuoc bao ve dan,vi dan ,do dan nhung toi thay nha nuoc co bao ve di duoc cho nguoi dan minh dau,tau ca cua dan minh di danh bat ca o dia phan bien cua minh ma bi trung quoc bat va phat tien nhung nha nuoc va chinh quyen Viet Nam ko bao ve cho nguoi dan cua minh , con bao che cho trung quoc , theo toi thi nhung ong hien gio ma dang lanh dao dat nuoc thi la nhung ong hen nhat va chi biet tham o tham nhung vo vet cua nha nuoc de lam cua tu thoi chu ko lam duoc gi co ich cho dat nuoc ca , nhu thu tuong nguen tan dung day ong ay dang le ra phai cach chuc va cho di tu moi phai chu len lam thu tuong ma ko lam duoc gi chi ninh bo trung quoc de kiem tien dut tui thoi, that la toi do cua dat nuoc, nhu vay ma cung lam duoc thu tuong thiu ko biet bao gio dat nuoc VN moi mo may mo mat duoc/

Anonymous
20/12/2009 00:24

Bây giờ làm gì có đảng cộng sản nữa.Đảng CS đã làm xong sứ mệnh củ mình rồi(Tạo ra 1 cuộc cách mạnh)và rút lui từ lâu rồi,cái đảng đang cai trị dân ta là đảng "cơ hội" nó thoát thai từ đảng CS nhưng đi ngược lại quyền lợi của dân tộc,áp bức bóc lột đàn áp nhân dân,ngăn sông cấm chợ phá hoại nền sản xuất,gây bè kết đảng trộm cắp tài sản quốc gia(tham nhũng)lám kinh tế đất nước xuy sụp....Phản động như thế gọi là đảng gì cho đúng hả các bạn ????...

Anonymous
30/12/2009 17:26

đây là 1 trang web phản động,. kích động mọi người các bạn ạ. các đừng để những người có rắc tâm lợi dụng nha !