Thêm dân chủ khi sửa Hiến pháp?

Hiến pháp hiện hành của Việt Nam có thể được sửa đổi từ cuối năm nay. Những nỗ lực để tu chính hiến pháp 1992 liệu có giúp Việt Nam có thêm dân chủ hay không. Nam Nguyên trình bày vấn đề này.
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2010-06-14
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Hội trường Ba Đình - nơi diễn ra các kỳ họp quốc hội cho đến năm 2007
Hội trường Ba Đình - nơi diễn ra các kỳ họp quốc hội cho đến năm 2007
Photo courtesy of wikipedia

Xem toàn trang