ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក សម រង្ស៊ី (ពី​ឆ្វេង) និង​អនុប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិលោក កឹម សុខា ក្នុង​​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​អង្គារ ទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤។

ផែន​ការ​ជាក់​លាក់​នានា​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ដើរ​លើ​ផ្លូវ​ត្រូវ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​នៅ​យប់​ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ៨:៣០​នាទី ពិភាក្សា​អំពី៖ «ផែន​ការ​ជាក់​លាក់​នានា​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ដើរ​លើ​ផ្លូវ​ត្រូវ»។