អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម និង​ជា​អ្នក​វិភាគ​ឯករាជ្យ លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី (ស្ដាំ) និង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​សម្ព័ន្ធភាព​ខ្មែរ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ អង្គការ​ខាណា (KHANA) លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុំ សុភាព ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤។

ស្ថានភាព​ជំងឺ​អេដស៍​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ស្ថានភាព​ជំងឺ​អេដស៍​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង»។