ពី​ឆ្វេង) អនុប្រធាន​សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ អ្នកស្រី អ៊ុក ឆាយ៉ាវី ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍ លោក យង់ គិមអេង អ្នកស្រី ខែ សុណង អ្នក​សម្របសម្រួល ក្នុង​​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​សុក្រ ទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។

វិធានការ​ពង្រឹង​ការ​ប្រឡង​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​២៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ៨:៣០​នាទី ​ពិភាក្សា​អំពី៖ «វិធានការ​ពង្រឹង​ការ​ប្រឡង​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ»។