(ពី​ឆ្វេង) សមាជិក​សមាគម​បន្ទាយស្រី​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប លោកស្រី ចក់ សាវ៉ាត តំណាង​សហគមន៍​ថ្ម​គោល សង្កាត់​ចោមចៅ រាជធានី​ភ្នំពេញ លោកស្រី ច្រាយ នីម និង​ប្រធាន​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​លីកាដូ (LICADHO) អ្នកស្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត ពុង ឈីវកេក ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។

ការ​ប្រឈម និង​ការ​លុប​បំបាត់​អំពើ​ហិង្សា​ទៅ​លើ​ស្ត្រី​ដែល​តវ៉ា​ទាមទារ​រឿង​ដីធ្លី

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ការ​ប្រឈម និង​លុប​បំបាត់​អំពើ​ហិង្សា​ទៅ​លើ​ស្ត្រី​ដែល​តវ៉ា​ទាមទារ​រឿង​ដីធ្លី»។