នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ខ្មែរ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ (KIND) លោក កៅ ពឿន (ឆ្វេង) និង​អគ្គនាយក​រង​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អប់រំ នៃ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា លោក​បណ្ឌិត ឌី សមស៊ីដេត ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៥។

ក្រម​សីលធម៌​គ្រូបង្រៀន

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៥ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ក្រម​សីលធម៌​គ្រូបង្រៀន»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល