(ពី​ឆ្វេង) បណ្ឌិត សុខ ទូច សាកលវិទ្យាធិការ សាកលវិទ្យាល័យ​ខេមរៈ និង​លោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធាន​អង្គការ​វេទិកា​អនាគត ក្នុង​វេទិកា​អ្នកស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦។

តើ​អ្នក​ណា​ជា​អ្នក​នៅ​ពី​ក្រោយ​ការ​សម្លាប់​បណ្ឌិត កែម ឡី?

វេទិកា​អ្នកស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី២៩ កក្កដា ពិភាក្សា​អំពី៖ «តើ​អ្នក​ណា​ជា​អ្នក​នៅ​ពី​ក្រោយ​ការ​សម្លាប់​បណ្ឌិត កែម ឡី?»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល