តាម​យើង​ខ្ញុំ
លោក គង់ សំអុន (កណ្ដាល) សហ​មេធាវី​ការពារ​ក្តី លោក ខៀវ សំផន និង​លោក សួន វិសាល (ឆ្វេង) សហ​មេធាវី​ជំនួយ​ការពារ​ក្តី លោក នួន ជា ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។

តើ​ជន​ជាប់​ចោទ និង​មេធាវី​ដែល​មាន​ស្រាប់ រង​ផល​ប៉ះពាល់​អ្វី​ខ្លះ​ពេល​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​ដាក់​ឲ្យ​មាន​មេធាវី​ប្រចាំ​ការ?

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥ ពិភាក្សា​អំពី៖ «តើ​ជន​ជាប់​ចោទ និង​មេធាវី​ដែល​មាន​ស្រាប់ រង​ផល​ប៉ះពាល់​អ្វី​ខ្លះ​ពេល​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​ដាក់​ឲ្យ​មាន​មេធាវី​ប្រចាំ​ការ?»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល