នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ (CCIM) លោក ប៉ា ងួនទៀង (ឆ្វេង) ចូលរួម​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។

ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភពលោក

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៧ កញ្ញា ពិភាក្សា​អំពី «ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភពលោក»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល