មន្ត្រី​ទំនាក់ទំនង និង​តស៊ូ​មតិ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ (CCIM) លោក សូ សោទ្ធី (កណ្ដាល) និង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា (CCHR) អ្នកស្រី ចក់ សុភាព ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។

ការ​រឹតត្បិត​សេរីភាព​អ៊ីនធឺណិត​នៅ​កម្ពុជា

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ការ​រឹតត្បិត​សេរីភាព​អ៊ីនធឺណិត​នៅ​កម្ពុជា»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល