អតីត​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ជីវិត​ថ្លៃថ្នូរ លោក​បណ្ឌិត សាម អ៊ីន (ឆ្វេង) និង​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម និង​ជា​អ្នក​វិភាគ​ឯករាជ្យ លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤។

តើ​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​កម្ពុជា​មាន​ហានិភ័យ​សំខាន់ៗ​អ្វី​ខ្លះ?

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤ ពិភាក្សា​អំពី៖ «តើ​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​កម្ពុជា​មាន​ហានិភ័យ​សំខាន់ៗ​អ្វី​ខ្លះ?»។