អតីត​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ជីវិត​ថ្លៃថ្នូរ (Life With Dignity) លោក​បណ្ឌិត សាម អ៊ីន (ឆ្វេង) និង​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម និង​ជា​អ្នក​វិភាគ​ឯករាជ្យ លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤។

តើ​បណ្ដាញ​សង្គម​មាន​ឥទ្ធិពល​អ្វី​ខ្លះ​លើ​គណបក្ស​នយោបាយ?

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤ ពិភាក្សា​អំពី៖ «តើ​បណ្ដាញ​សង្គម​មាន​ឥទ្ធិពល​អ្វី​ខ្លះ​លើ​គណបក្ស​នយោបាយ?»។