(ពី​ឆ្វេង) អ្នក​វិភាគ​ឯករាជ្យ បណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ តំណាង​សហគមន៍​ដីធ្លី​បឹងកក់ កញ្ញា សុង ស្រីលាភ និង​យុវជន​ទើប​ចេញ​ពី​ពន្ធនាគារ​រឿង​បដិវត្តន៍​ពណ៌ លោក គង់ រ៉ៃយ៉ា ចូលរួម​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧។

ស្ថានភាព​រស់នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ ពិភាក្សា​អំពី «ស្ថានភាព​រស់នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល