អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី (កណ្ដាល) និង​អ្នក​សម្របសម្រួល​បណ្ដាញ​រួបរួម​ដើម្បី​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​នៅ​អាស៊ី​បូព៌ា និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំ​កម្ពុជា លោក សន ជ័យ (ឆ្វេង) ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥។

តើ​កម្ពុជា​ត្រូវ​ការ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ទៀត​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ?

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​៤ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥ ពិភាក្សា​អំពី៖ «តើ​កម្ពុជា​ត្រូវ​ការ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ទៀត​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ?»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល