លោក យឹម សុវណ្ណ តំណាងរាស្ត្រ​ជាប់​ឆ្នោត និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ (ឆ្វេង) ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ពុធ ទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤។

ការ​បកស្រាយ​ពី​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​រវាង​គណបក្ស​ទាំង​ពីរ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​នៅ​យប់​ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ៨:៣០​នាទី ពិភាក្សា​អំពី៖ «ការ​បកស្រាយ​ពី​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​រវាង​គណបក្ស​ទាំង​ពីរ»។