(ពី​ឆ្វេង) អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ប្រចាំ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម (ប.ស.ស) នៃ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ (NSSF) លោក ជាវ ប៊ុនរិទ្ធ និង​ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា (CLC) លោក អាត់ ធន់ ចូលរួម​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។

អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ប្រាក់​ចូល​និវត្តន៍​សម្រាប់​កម្មករ​និយោជិត​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧ ពិភាក្សា​អំពី «អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ប្រាក់​ចូល​និវត្តន៍​សម្រាប់​កម្មករ​និយោជិត​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល