(ពី​ឆ្វេង) បណ្ឌិត សុខ ទូច អនុប្រធាន​រាជបណ្ឌិត​សភា​កម្ពុជា បណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ  អ្នក​វិភាគ​ឯករាជ្យ  និង​លោក មួង សូនី ប្រធាន​សមាគម​សម្ព័ន្ធ​និស្សិត​បញ្ញវន្ត​ខ្មែរ ក្នុង​នាទី​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី២១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។

ការ​រក្សា​អត្តសញ្ញាណ​ខ្មែរ​នៅ​តាម​ព្រំដែន

វេទិកា​អ្នកស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី២១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ ស្ដីពី «ការ​រក្សា​អត្តសញ្ញាណ​ខ្មែរ​នៅ​តាម​ព្រំដែន»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល