អ្នក​រង​គ្រោះ​ដោយសារ​ដីធ្លី​តវ៉ា​នៅ​រដ្ឋ​សភា

ពលរដ្ឋ​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយ​ការ​បណ្ដេញ​ចេញ​នៅ​តំបន់​បឹងកក់ រាជធានី​ភ្នំពេញ ឡើង​តវ៉ា​មុខ​មន្ទីរ​រដ្ឋ​សភា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៨ កញ្ញា ទាមទារ​ឲ្យ​អតីត​អភិបាល​ក្រុង កែប ជុតិមា ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​បណ្ដេញ​ចេញ​អ្នក​ភូមិ​បឹងកក់ កន្លង​មក ដើម្បី​យក​ដី​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ូកាគូ (Shukaku) អភិវឌ្ឍន៍។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1