ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​អគារ​ប៊ូឌីង រើ​អីវ៉ាន់​ចេញ​ពី​អគារ​នៅ​ថ្ងៃទី០៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA/Brach Chev

ពលរដ្ឋ​នៅ​ប៊ូឌីង​រើ​អីវ៉ាន់​ចេញ

ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​អគារ​ប៊ូឌីង​ដែល​យល់ព្រម​លក់​បន្ទប់​របស់​ខ្លួន ចាប់​ផ្ដើម​រើ​អីវ៉ាន់​របស់​ខ្លួន​ចេញ​ពី​អគារ​ជា​បណ្ដើរៗ​ហើយ។ ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​មិថុនា នេះ​ជា​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ចាកចេញ​ពី​អគារ​វ័យ​ចំណាស់​មួយ​នេះ ចំពោះ​អ្នក​យល់​ព្រម​លក់​បន្ទប់​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​តម្លៃ ១.៤០០​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ម៉ែត្រការ៉េ។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

គេហទំព័រ​ទាំងមូល