ក្រសួង​ធម្មការ​ចាត់​ទុក ធាន វុទ្ធី តាំង​ខ្លួន​ជា​ព្រះ​សិរអារ្យមេត្រីយ៍​ជា​ទង្វើ​បោក​ប្រាស់

ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនាបានហៅលោក ធាន វុទ្ធី ថាជាជនបោកប្រាស់ និង ព្រមាន​ចាត់​វិធាន​ការណ៍តាម​ផ្លូវ​សាសនា ។ លោក ធាន វុទ្ធី ជាអ្នក​ដឹក​នាំវត្ត​ទួល​ព្រះរាជា ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​កំពង់គរ ឃុំ​ពោធិបាន ស្រុក​កោះធំ ខេត្ត​កណ្ដាល ដែល​តាំង​ខ្លួន​ជា​តួ​អង្គ​ព្រះសិរអារ្យ​មេត្រីយ៍។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1