ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​កំពត​នៅ​ប្រើ​សត្វ​ពាហនៈ​ជា​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ

នៅ​ពេល​អ្នក​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​និង​ទៅ​ប្រជុំ​ជន​ភាគ​ច្រើន និយម​ប្រើ​យានយន្ត​សេរី​ទំនើបៗ ជា​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទាន់​សម័យ។ នៅ​តាម​តំបន់​ជន​បទ​នានា ក្នុង​ខេត្ត​កំពត​ឯ​នោះ​វិញ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន នៅ​និយម​ប្រើ​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​បែប​បូរាណ​នៅ​ឡើយ។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1