ទិដ្ឋភាពក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ក្រោយ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ដួល​រលំ

ថ្ងៃទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​១៩៧៥ ខ្មែរក្រហម​បាន​បង្ខំ​ឲ្យពលរដ្ឋ​ជិត ២លាន​នាក់​ ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ ឲ្យត្រឡប់ទៅ​​កាន់ទីជនបទនានា។ ពេលនោះ​រាជធានីភ្នំពេញ ​ត្រូវបានគេ​ឲ្យឈ្មោះថា​ ជា​ទីក្រុងខ្មោច ដោយសារតែគ្មាន​ពលរដ្ឋណា​រស់នៅ ក្រៅ​តែ​ពី​កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម កងទ័ព និងកម្មករ​ប្រមាណ ៤ពាន់​នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

គេហទំព័រ​ទាំងមូល