តាម​យើង​ខ្ញុំ

អាជីវកម្ម​បូម​ខ្សាច់​

ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​រស់​នៅ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រតិកម្ម​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​នៅ​តែ​បន្ត​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​បូម​ខ្សាច់​ពី​ទន្លេ បើ​ទោះ​បី​មាន​បម្រាម​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ឲ្យ​ផ្អាក​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម​នេះ​យ៉ាង​ណា​ក្តី។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

គេហទំព័រ​ទាំងមូល