សំរាម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

កម្មករ​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ិនទ្រី (CINTRI) ធ្វើ​កូដកម្ម​មិន​ប្រមូល​សំរាម​ឈាន​ចូល​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣​ហើយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ធ្នូ ២០១៤។ គំនរ​សំរាម​ត្រូវ​បាន​គេ​គរ​ទុក​ពាសពេញ​តាម​ដង​ផ្លូវ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ដែរ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាត់​មន្ត្រី​រាជការ និង​កង​សន្តិសុខ​ដើរ​ប្រមូល​​សំរាម​ដែល​គរ​ចោល​តាម​ផ្លូវ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1