ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​សម្ដែង​សិល្បៈ​នា​កម្មវិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​នៅ​សាលា​មធ្យម​វិចិត្រ​សិល្បៈ ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA/Yang Chandara

​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​ខ្មែរ

ក្រុម​យុវជន​ល្ខោន​ខោល​កម្ពុជា និង​ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ រៀបចំ​កម្មវិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​គ្រប់​ទម្រង់​នា​សាលា​មធ្យម​វិចិត្រ​សិល្បៈ ដែល​មាន​យុវជន​រាប់​រយ​នាក់ ស្ថាប័ន​រដ្ឋ និង​វិស័យ​ឯកជន​មួយ​ចំនួន​ចូលរួម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

គេហទំព័រ​ទាំងមូល