តាម​យើង​ខ្ញុំ

ជីវិត​នៅ​លើ​គំនរ​សំរាម​របស់​អ្នក​ក្រីក្រ

ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​ចាត់​ទុក​ថា សំរាម​គ្មាន​តម្លៃ និង​គ្មាន​ប្រយោជន៍។ ម៉្យាងវិញទៀត សំរាម​ដែល​ជា​ប្រភព​នៃ​ភាព​កង្វក់ បើ​ទុក​ដាក់​មិន​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ទេ វា​​អាច​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​សុខភាព មនុស្ស សត្វ រុក្ខជាតិ និង​ជីវៈ​ចម្រុះ​ផ្សេងៗ ពិសេស​គឺ​បរិស្ថាន។ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ជន​ក្រីក្រ​ដែល​គ្មាន​ជម្រើស គំនរ​សំរាម​គឺ​ជា​កំណប់​រតនសម្បត្តិ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​​សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ក្រពះ ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

គេហទំព័រ​ទាំងមូល