អ្នក​ភូមិ​ ក្នុង​ស្រុក​បរសេដ្ឋ ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ដឹក​ទឹក​តាម​គោយន្ត​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦។

បញ្ហា​ខ្វះ​ទឹក​ប្រើប្រាស់​ប៉ះពាល់​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ​ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ

ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ឲ្យ​ដឹង​ថា បញ្ហា​ខ្វះ​ទឹក​ប្រើប្រាស់​មិន​ត្រឹមតែ​គំរាមកំហែង​ដល់​ដំណើរការ​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ បញ្ហា​នេះ​ក៏​បន្ត​ប៉ះពាល់​ខ្លាំង​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ​​ពួកគាត់​ផង​ដែរ។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

គេហទំព័រ​ទាំងមូល