របាំ​ប្រពៃណី​រំឭក​គុណ​ព្រះ​ម៉ែ​គង្គា ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​ទន្លេ​នៅ​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។

ទិដ្ឋភាព​នៃ​បុណ្យ​ទន្លេ​នៅ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង

ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​បុណ្យ​ទន្លេ​លើក​ទី​៣ ដែល​ប្រារព្ធ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មីនា នេះ។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មីនា ជា​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ថ្ងៃ​ទី​២ មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជា​ច្រើន​ចូល​រួម ព្រម​ទាំង​មាន​ស្តង់​លក់​ទំនិញ​ផលិត​ផល​ក្នុង​ស្រុក និង​ក្រៅ​ស្រុក​ផង។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

គេហទំព័រ​ទាំងមូល