ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

រដ្ឋសភា​ប្រជុំ​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​លើ​ការ​បរិច្ចាគ ការ​ផ្សាំ​កោសិកា ជាលិកា និង​សរីរាង្គ​មនុស្ស និង​ការ​ប្រឆាំង​ជួញ​ដូរ​ក្រលៀន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Brach Chev

រដ្ឋសភា​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​ការ​បរិច្ចាគ​សរីរាង្គ​និង​ប្រឆាំង​ការ​ជួញ​ដូរ​ក្រលៀន

រដ្ឋសភា​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​លើ​ការ​បរិច្ចាគ ការ​ផ្សាំ​កោសិកា ជាលិកា និង​សរីរាង្គ​មនុស្ស ដែល​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នោះ​ក៏​មាន​ការ​ប្រឆាំង​ជួញ​ដូរ​ក្រលៀន​ផង​ដែរ។ តែ​ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក្តី សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​បើក​ផ្លូវ​ឲ្យ​ក្រសួង​សុខាភិបាល ពិសោធ​ការ​ផ្សាំ​នោះ​ប៉ុណ្ណោះ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល