ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ក្មេងៗ​ហែល​ទឹក​លេង​នៅ​ឃុំ​ម្លូព្រៃ២ ស្រុក​ឆែប ខេត្ត​ព្រះវិហារ ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ រូបថត​អង្គការ​ពន្លក​ខ្មែរ

មន្ត្រី​ជំនាញ​អំពាវនាវ​ពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ពី​ទឹក​ជំនន់​ពីរ​ថ្ងៃ​ទៀត

អាកាសធាតុ​ព្យុះ​ភ្លៀង​ចាប់​ផ្ដើម​បង្ក​ឲ្យ​ជន់​លិចលង់​តំបន់​មួយ​ចំនួន ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ មន្ត្រី​គ្រប់គ្រង​គ្រោះ​មហន្តរាយ ព្រមាន​អំពី​ទឹក​ជំនន់​បន្ថែម​ទៀត ហើយ​ក៏​អំពាវនាវ​ដល់​ពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរ​បី​ថ្ងៃ​ទៅ​មុខ​ទៀត។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល