ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ពលរដ្ឋ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ​អាណត្តិ​ទី​៥ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៣។

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​អំពាវនាវ​មហាជន​ផ្ដល់​វិភាគទាន​បន្ថែម​ដល់​អ្នក​សង្កេតការណ៍

ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​ជា​សមាជិក​របស់​បន្ទប់​ស្ថានការណ៍​ស្ដីពី​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​ឆ្នាំ​២០១៧ អំពាវនាវ​ឲ្យ​មហាជន​ផ្ដល់​វិភាគទាន​បន្ថែម ស្រប​ពេល​ខ្លួន​នៅ​ខ្វះ​ថវិកា​ប្រហែល ១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​ការ​យក​ទៅ​ជ្រើសរើស​ក្រុម​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​ចំនួន​ប្រហែល​ជាង ២​ម៉ឺន​នាក់។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល