ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

តំណាង​អ្នក​បឹងកក់ ៤​នាក់ អង្គុយ​សមាធិ​បង្អត់​អាហារ​នៅ​មុខ​សាលាឧទ្ធរណ៍ ដើម្បី​ទាមទារ​តុលាការ​ផ្ដល់​យុត្តិធម៌ និង​ដោះលែង​អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​៣ មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៣។

អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អំពាវនាវ​កុំ​ឲ្យ​រដ្ឋសភា​អនុម័ត​ច្បាប់​ទាក់ទង​វិស័យ​តុលាការ

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​មួយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី២០ មេសា ជំទាស់​ទៅ​នឹង​ការ​អនុម័ត​សេចក្ដី​ព្រាង​​ច្បាប់​បី ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​វិស័យ​តុលាការ ដែល​គេ​រំពឹង​ថា រដ្ឋសភា​នឹង​យក​ទៅ​ពិភាក្សា​អនុម័ត​​នៅ​ពេល​ឆាប់​ៗនេះ។