ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ជន​ពិការ​ដៃ​ពិការ​ជើង និង​ពិការ​ភ្នែក​មួយ​ក្រុម ប្រមូល​គ្នា​ប្រគំ​ភ្លេង​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រាសាទ​តាព្រហ្ម ដើម្បី​រក​ប្រាក់​ពី​ភ្ញៀវ​ទេសចរ នា​ខេត្ត​សៀមរាប ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Hang Savyouth

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​សៀមរាប​ថា​វិស័យ​ទេសចរណ៍​អាច​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​របស់​ជន​ពិការ​មួយ​កម្រិត

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​សៀមរាប សហការ​ជាមួយ​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍ ព្រម​ទាំង​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​សកម្មភាព​ជន​ពិការ​កម្ពុជា កំពុង​ប្រឹងប្រែង​រិះរក​វិធី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ពី​ជន​ពិការ តាម​រយៈ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ដែល​កំពុង​តែ​កើន​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​នេះ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល