ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

សវនាការ​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២ វគ្គ ២ ប្រឆាំង នួន ជា និង ខៀវ សំផន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​នឹង​បន្ត​សវនាការ​លើ​អង្គ​ហេតុ​បោស​សម្អាត​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​កម្ពុជា

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នឹង​បន្ត​សវនាការ​របស់​ខ្លួន​ឡើង​វិញ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៦ ខែ​កក្កដា បន្ទាប់​ពី​បាន​ឈប់​សម្រាក​រយៈពេល ៣​សប្ដាហ៍។ សវនាការ​បន្ត​នេះ សាលា​ដំបូង​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ដោយ​អង្គ​ហេតុ​បោស​សម្អាត​ខ្មាំង​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​កម្ពុជា នៅ​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល