ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

រថយន្ត​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ដឹក​ក្រុម​ជនភៀសខ្លួន​ម៉ុងតាញ៉ា ទាំង ១៣​នាក់ ចូល​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ល្ងាច​​ថ្ងៃ​ទី​២១ ធ្នូ ២០១៤។

ម៉ុងតាញ៉ា​វៀតណាម​១៣​នាក់​ភៀស​ខ្លួន​ពី​វៀតណាម​ចូល​មក​ភ្នំពេញ

ជន​ភៀស​ខ្លួន​ម៉ុងតាញ៉ា-វៀតណាម ពីរ​ក្រុម ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​ថា មួយ​ក្រុម​មាន​គ្នា ១៣​នាក់ បាន​ភៀស​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម ចូល​មក​ដល់​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​កក្កដា។ ចំណែក​មួយ​ក្រុម​ទៀត មាន​គ្នា ១៦​នាក់ ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឲ្យ​ត្រឡប់​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​វិញ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល