តាម​យើង​ខ្ញុំ

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ទី​១០​នៃ​រដ្ឋសភា និង​ជា​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ លោក ហូរ វ៉ាន់ ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​កំពង់ចាម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។

គណៈកម្មការ​រដ្ឋសភា​នឹង​យក​បញ្ហា​មន្ត្រី​ពីរ​រូប​មិន​ចូល​បំភ្លឺ​ទៅ​ពិភាក្សា​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ

ការ​កោះ​អញ្ជើញ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​របស់​គណៈកម្មការ​ទី​១ និង​គណៈកម្មការ​ទី​១០ នៃ​រដ្ឋសភា មក​ឆ្លើយ​បំភ្លឺ​នៅ​ក្នុង​ខែ​ឧសភា នេះ មិន​បាន​ជោគជ័យ​ឡើយ។ បញ្ហា​នេះ ភាគី​ទាំង​ពីរ​មាន​ហេតុផល​សំអាង​រៀងៗ​ខ្លួន ដោយ​មួយ​ផ្អែក​ទៅ​លើ​នីតិវិធី​នៃ​បទបញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា និង​ម្ខាង​ទៀត​សំអាង​លើ​មាត្រា​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល