ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ទទួល​បន្ទុក​បោះពុម្ព​សន្លឹក​ឆ្នោត លោក ហ៊ឺ រ៉ុង ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​នៅ​រោងពុម្ព​ក្នុង​ខណ្ឌ​ទួលគោក ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៧។

គ.ជ.ប នឹង​បញ្ចប់​ការ​បោះពុម្ព​សន្លឹក​ឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​ឧសភា

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) កំពុង​ពន្លឿន​ការ​បោះពុម្ព​សន្លឹក​ឆ្នោត​បម្រាប់​បម្រើ​ឲ្យ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់ ដែល​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​មិថុនា ខាង​មុខ​នេះ។ តាម​គម្រោង គ.ជ.ប នឹង​បញ្ចប់​ការ​បោះពុម្ព​សន្លឹក​ឆ្នោត​ជា​ស្ថាពរ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​ឧសភា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល