ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ ចុះ​ពិនិត្យ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន សាងសង់​ទំនប់​ទឹក​ស្ទឹង​ស្រែង​ទី​២ នៅ​ជិត​ភ្នំ​អាតោ កាល​ពី​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Hang Savyouth

ពលរដ្ឋ​ប្រមាណ​២០០​នាក់​នៅ​ខេត្ត​ឧត្ដរមានជ័យ​បន្ត​ប្រឆាំង​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ដែល​ធ្វើ​ទំនប់​ទឹក

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ បាន​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អន្តរ​ក្រសួង​ដែល​ទទួល​បន្ទុក​វាស់វែង និង​ដោះស្រាយ​សំណង​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន សាងសង់​ទំនប់​ទឹក​ស្ទឹង​ស្រែង​ទី​២ ឲ្យ​មក​ជួប​ប្រជុំ​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​៣០ ខែ​ឧសភា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល