ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

អតីត​មេឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង មក​ពី​គណបក្ស សម រង្ស៊ី លោក សៀក មេគង្គ ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។

សម្ភាស​អតីត​មេ​ឃុំ​ស្រែគរ​អំពី​បទពិសោធន៍​និង​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​បោះឆ្នោត

អតីត​មេ​ឃុំ​ស្រែគរ នៅ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ពី​ខាង​គណបក្ស សម រង្ស៊ី គឺ​លោក សៀក មេគង្គ។ លោក​បាន​រៀបរាប់​អំពី​បទពិសោធន៍​ការងារ​ជា​មេ​ឃុំ​កាល​ពី​អាណត្តិ​កន្លង​ទៅ និង​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​អាណត្តិ​ទី​បួន​នេះ​សម្រាប់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល