តាម​យើង​ខ្ញុំ

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន (ស្ដាំ) និង​លោក ហេង សំរិន (ឆ្វេង) ក្នុង​មហា​សន្និបាត​ផ្ទៃ​ក្នុង​ជា​លើក​ដំបូង​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា បន្ទាប់​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។

មហា​សន្និបាត​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ផ្ដោត​សំខាន់​លើ​ការ​កែ​ទម្រង់​គណបក្ស

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ចាប់​ផ្ដើម​មហា​សន្និបាត​ផ្ទៃ​ក្នុង​ជា​លើក​ដំបូង បន្ទាប់​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត។ កិច្ច​ប្រជុំ​ដែល​មាន​សមាជិក​គណបក្ស​ទូទាំង​ប្រទេស​ចូលរួម​ចំនួន​ជាង ១.៣០០​នាក់ នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​កន្លះ គឺ​ចាប់​ពី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មករា រហូត​ដល់​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​កុម្ភៈ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល