ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​កំពង់ចិនត្បូង ស្រុក​ស្ទោង ខេត្ត​កំពង់ធំ ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧។ Photo Provided

គ.ជ.ប សម្រេច​លុប​ឈ្មោះ​វៀតណាម​២​នាក់​ក្នុង​ចំណោម​បណ្ដឹង​សុំ​លុប​ឈ្មោះ​១៨១​នាក់

ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជម្រះ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) សម្រេច​លុប​ឈ្មោះ​ជនជាតិ​វៀតណាម ២​នាក់​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី ក្នុង​ចំណោម​បណ្ដឹង​តវ៉ា​សុំ​លុប​ឈ្មោះ ១៨១​នាក់។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល