អ្នក​ឃ្លាំមើល​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម លោក​បណ្ឌិត មាស នី ថ្លែង​ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧។

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់៖ «ផលវិបាក​នៅ​ក្រោយ​ពេល​ដែល​សហភាព​អឺរ៉ុប សម្រេច​យក​ពន្ធ​អង្ករ​នាំ​ចូល​ពី​កម្ពុជា រយៈ​ពេល ៣ឆ្នាំ»

វេទិកា​អ្នកស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៩ ជជែក​អំពី៖ «ផលវិបាក​នៅ​ក្រោយ​ពេល​ដែល​សហភាព​អឺរ៉ុប សម្រេច​យក​ពន្ធ​អង្ករ​នាំ​ចូល​ពី​កម្ពុជា រយៈ​ពេល ៣ឆ្នាំ»។ វាគ្មិន​កិត្តិយស៖ បណ្ឌិត មាស នី អ្នក​ឃ្លាំមើល​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម និង​លោក សម វិទូ អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​កសិកម្ម។

ព័ត៌មានខ្លី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល