ម៉ាស៊ីន​ស្គែនកម្ដៅ​អ្នក​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​វាល​យន្តហោះ​ ដែល​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ដាក់​ដើម្បី​តាម​ដាន​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​ កូរ៉ូណា​វីរុស។

តើ​ការ​រំពឹង​ទៅលើ​តែ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ចិន នឹង​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ​ដល់​កម្ពុជា?

អ្នកធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​និង​អ្នកវិភាគ​សង្គម​វាយ​តម្លៃ​ថា សេដ្ឋកិច្ច​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​ខ្លាំង​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ ដោយសារតែ​ចំនួន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ចិន​ធ្លាក់​ចុះ​ជា​គំហុក ខណៈ​អ្នកទេសចរ​អឺរ៉ុប​ខ្លាចរអា​កម្ពុជា ដោយសារ​ជំងឺ​រលាក​ផ្លូវ​ដង្ហើម (covid-19) កំពុង​រាតត្បាត​នៅ​ប្រទេស​ចិន និង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន និង​នៅ​លើ​ពិភពលោក​។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល