លោក កែវ វន្នី មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​ឲ្យ​លោក អ៊ួន ឈិន និង​លោក យាង សុធារិន អតីត​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​អាស៊ី​សេរី។

ការ​បន្ត​ឃុំ​ខ្លួន​អតីត​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​អាស៊ី​សេរី​ពីរ​រូប​ដោយ​សាលា​ដំបូង​ក្រុង​ភ្នំពេញ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨ ពិភាក្សា​អំពី «ការ​បន្ត​ឃុំ​ខ្លួន​អតីត​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​អាស៊ី​សេរី​ពីរ​រូប​ដោយ​សាលា​ដំបូង​ក្រុង​ភ្នំពេញ»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល