លោក អេង ឆៃអ៊ាង មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​បក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ចូលរួម​ក្នុង​វេទិកា​អ្នកស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

តើ​កម្ពុជា​ខាត​បង់​អ្វី​ខ្លះ បន្ទាប់​ពី​អវត្តមាន​បក្ស​ប្រឆាំង?

វេទិកា​អ្នកស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៩ ជជែក​អំពី​ប្រធាន​បទ៖ តើ​កម្ពុជា​ខាត​បង់​អ្វី​ខ្លះ បន្ទាប់​ពី​អវត្តមាន​បក្ស​ប្រឆាំង?។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល