អ្នក​ឃ្លាំមើល​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម លោក​បណ្ឌិត មាស នី ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA

តើ​ការ​វិនិយោគ​របស់​ចិន​អាច​នឹង​បង្ក​​​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​អធិបតេយ្យ​របស់​កម្ពុជា​ដែរ ឬ​ទេ?

នាទី​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​២៣ ខែ​កុម្ភៈ ពិភាក្សា​អំពី​ថា តើ​ការ​ហូរ​ចូល​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​នៃ​ការ​វិនិយោគ​របស់​ចិន អាច​នឹង​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​អធិបតេយ្យ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែរ ឬ​ទេ?

គេហទំព័រ​ទាំងមូល