រូប​តំណាង​មេរោគ ​កូរ៉ូណាវីរុស (Coronavirus) ឬ​ហៅ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ថា វីរុស សារស៊ីអូវី-២ (SARS-Cov-2)

ធនាគារ​ពិភពលោក​យល់​ព្រម​ផ្ដល់​ប្រាក់​២០​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​កម្ពុជា ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

ប្រាក់​២០​លាន​ដុល្លារ​នេះ នឹង​ជួយ​ឱ្យ​កម្ពុជា ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ជាបន្ទាន់ សម្រាប់​សេចក្ដី​ត្រូវការ​ចាំបាច់ ដូចជា​បរិក្ខារ​ពេទ្យ ផ្ដល់​កន្លែង​សម្រាប់​ផ្ដល់​សេវា​ព្យាបាល ទប់ស្កាត់​និង​កាត់បន្ថយ​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូវិដ​១៩ ព្រមទាំង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព ដល់​ការ​ស្តារ សេដ្ឋកិច្ច​និង​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​ឡើងវិញ ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល