ពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​សង្កែ​ពីរ ស្រុក​ឆែប ខែត្រ​ព្រះវិហារ ដឹក​គោ​​ងាប់​ដែល​ប្រមូល​បាន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨។

ពលរដ្ឋ​ខែត្រព្រះវិហារស្នើសុំ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​អន្តរាគមន៍​រឿង​គោ​ងាប់ និង​បាត់​ជាង ៦០​ក្បាល

ជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅឃុំម្លូព្រៃពីរ និង ឃុំសង្កែពីរ ស្រុកឆែបខែត្រព្រះវិហារ អំពាវនាវ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរខែត្រស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុ ករណី​គោ​របស់​អ្នក​ភូមិ​ងាប់ និងបាត់ជាបន្តបន្ទាប់អស់ជាង ៦០ក្បាលចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈរហូតមក។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល