(ឆ្វេង) ស្លាកសញ្ញា​សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា ហៅ​កាត់ថា ជីម៉ាក់ និង (ស្ដាំ) ស្លាកសញ្ញា​គណៈកម្មការ​សហភាព​អឺរ៉ុប។ ខាង​ក្រោម​គឺ​ សកម្មភាព​កម្មករ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​សំលៀកបំពាក់ និង​ស្បែក​ជើង​នៅ​កម្ពុជា​។

សមាគម​រោងចក្រ​ស្នើ​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប​ពន្យារពេល​ដកហូត​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA ពី​​កម្ពុជា

សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​សំលៀក​បំពាក់ និង​ស្បែក​ជើង​​នៅ​កម្ពុជា​ស្នើសុំ​គណៈកម្មការ និង​សភា​អឺរ៉ុប ឱ្យ​​ពន្យារពេល​ដកហូត​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA ពី​កម្ពុជា ព្រោះ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​កំពុង​ធ្លាក់​ចុះ​ដោយសារតែ​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល