តើ​ជំងឺរបេង​សួត មាន​រោគ​សញ្ញា​អ្វីខ្លះ ហើយ​គេ​អាច​ការពារ​ដោយ​វិធី​ណាខ្លះ?

ជំងឺរបេង (Tuberculosis-TB) គឺជា​ជំងឺឆ្លង​បណ្តាល​មក​ពី​មេរោគ​បាក់តេរី​មួយ​ប្រភេទ ដែល​វាយប្រហារ​ទៅលើ​សួត ហើយក៏​អាច​ឆ្លង​រាលដាល​ទៅ​សរីរាង្គ​ផ្សេងទៀត ដូចជា ខួរក្បាល​និង​ឆ្អឹងខ្នង។ តើ​ជំងឺរបេង​សួត​មាន​រោគសញ្ញា​អ្វីខ្លះ ហើយ​គេ​អាច​ការពារ​ដោយ​វិធី​ណាខ្លះ​?

គេហទំព័រ​ទាំងមូល