តើ​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​និង​កុមារ​ដែល​ខ្វះ​អាហារូបត្ថម្ភ មាន​ផលវិបាក​អ្វីខ្លះ​ដល់​សុខភាព អំឡុង​ពេល​បិទ​ខ្ទប់?

ក្នុងអំឡុងពេល​បិទ​ខ្ទប់​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ក្រុង​តាខ្មៅ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ ឆ្លង​រាលដាល​ខ្លាំង​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ភាគច្រើន ជាពិសេស​កម្មករ​កម្ម​ការី​នី​និង​អ្នក​ប្រកប​របរ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ដែល​រក​ប្រាក់​ចំណូល​រស់​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ កំពុង​ជួប​បញ្ហា​ដាច់​ស្បៀងអាហារ​ជា​បណ្តើរៗ​ហើយ​។​

គេហទំព័រ​ទាំងមូល