នាទី​សុខភាព

មហារីក

តើ​មូលហេតុ​អ្វី​ដែល​នាំ​ឲ្យ​កើត​ជំងឺ​មហារីក?

វេជ្ជបណ្ឌិត​ជំនាញ ឲ្យ​ដឹង​ថា មូលហេតុ​ចម្បង ៤​យ៉ាង បណ្ដាល​ឲ្យ​កើត​ជំងឺ​មហារីក រួមមាន កត្តា​ហ្យីន (Gene) ឬ​តំណពូជ ការ​ជក់បារី របប​អាហារ​ទទួលទាន មិន​បាន​ហាត់ប្រាណ ការ​ប៉ះពាល់​ក្រោម​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ខ្លាំង​ពេក កត្តា​គីមី មេរោគ​និង​ការ​ឆ្លង​ផ្សេងៗ។ តើ​គេ​អាច​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​នៃ​ជំងឺ​មហារីក បាន​ដែរ​ឬទេ?

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល