ສຸຂພາບ

ທາງການລາວ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ, ສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ຫຼາຍຊະນິດ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທາງການລາວ ໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍແຂວງ ໄດ້ຈັດພິທີທຳລາຍສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ ຫຼາຍປະເພດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຢາເສບຕິດ, ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ອຸປະກອນຕັດໄມ້ ທຳລາຍປ່າ, ອຸປະກອນລ່າເນື້ອ ແລະສັດນ້ຳ.