ໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດ ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດ ປັບຄວາມ ເຂົ້າໃຈ

ເຫດການ ຕຳນິ ການບໍຣິການ ຂອງ ແພດໝໍ ທີ່ໂຮງໝໍ ເຊດຖາທິຣາດ ຈົບດ້ວຍການ ເຈຣະຈາ.

ເຕັມຫນ້າ