ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຜູ້ເສັຽຊີວິດ ຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພີ່ນ້ອງວ່າ ຫຼານສາວ ເສັຽຊີວິດ ແພດໝໍ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ

ຍາດພີ່ນ້ອງ ຂອງ ເດັກນ້ອຍຍິງ ຜູ້ເສັຽຊີວິດ ຢູ່ໂຮງໝໍ ມະໂຫສົດ ເຊື່ອວ່າ ສາເຫດການຕາຍ ແມ່ນຍ້ອນ ຄວາມຜິດພາດ ຂອງແພດໝໍ.

ໄທຊົງດໍາ(ໄຕດໍາ) ຈັດງານ ວັທນະທັມ

ຄົນງານລາວກັບຈາກໄທ ສລອງ ປີໃໝ່

ເຕັມຫນ້າ