ເມື່ອວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020; ຢູ່ ເມືອງພີນ ແຂວງສວັນນະເຂດ ໜ່ວຍອາສາສມັກ ກູ້ພັຍຂອງຊາວບ້ານ ອອກຊ່ອຍເຫຼືອ ຮັບເອົາຊາວບ້ານ ຜູ້ຕິດຄ້າງ ຢູ່ຕາມຫຼັງຄາເຮືອນ ແລະ ຢູ່ຕາມກົກໄມ້

ຊາວບ້ານຖືກພັຍນໍ້າຖ້ວມ ພົບບັນຫາ ສຸຂພາບ

ຊາວບ້ານ ໃນເຂດ ປະສົບພັຍ ນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ ແຂວງ ສວັນນະເຂດ ເຣີ້ມ ເປັນພຍາດ ຜີວໜັງ ແລະ ຕາແດງ.

ເຕັມຫນ້າ