ຍຸງລາຍໂຕແມ່ ເປັນໂຕແຜ່ຊື້ອພຍາດ ໄຂ້ເລືອດອອກ

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຣະບາດ ເສັຽຊີວິດ 33 ຄົນ

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຣະບາດ ທົ່ວປະເທສ ເສັຽຊີວິດ ແລ້ວ 33 ຄົນ.

ເຕັມຫນ້າ