ຄອບຄົວຊາວອົພຍົບ ຈາກ ພັຍພິບັດເຂື່ອນແຕກ ໃນສູນບັນເທົາທຸກ ໂຮງຮຽນມັທຍົມສຶກສາສົມບູນຈັນທາ ແຂວງອັດຕະປື

ສຸຂອະນາມັຍຢູ່ສູນ ຮັບຮອງ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ

ນາຍແພດ ແລະໝໍ ຍັງເປັນຫ່ວງ ເຣື້ອງ ສຸຂອະນາມັຍ ຂອງຜູ້ປະສົບພັຍ ນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ ແຂວງອັດຕະປື.

ເຕັມຫນ້າ