ໂຮງຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ໂຮງຮຽນຣັຖຂາດເຄື່ອງ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19

ໂຮງຮຽນຂອງຣັຖ ຂາດເຄື່ອງມື ປົກປ້ອງ ນັກຮຽນ ຈາກ ເຊື້ອພຍາດ ໂຄວິດ-19.

ເຕັມຫນ້າ