ການຄ້າມະນຸສ

ໄຊສົມບູນ ຊ່ອຍເຫຼືອເດັກຍິງ-ແມ່ຍິງ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸສ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອເດັກຍິງທີ່ອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ ແລະ ແມ່ຍິງ ທີ່ອາຍຸກາຍ 18 ປີ ຈຳນວນທັງ ໝົດ 6 ຄົນເຊິ່ງເປັນພົລເມືອງ ຈາກເມືອງທ່າໂທມ ພາຍຫຼັງເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸສ, ຄ້າໂສເພນີ ຢູ່ສະຖານບັນເທີງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເບິ່ງເຣື້ອງເກົ່າ >>