ບັນດາແມ່ຍິງລາວ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໄທ

ແມ່ຍິງລາວຍັງສ່ຽງຕໍ່ ຄ້າມະນຸດ

ແມ່ຍິງລາວ ມີຄວາມສ່ຽງ ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ການຄ້າມະນຸດ ໄປຕ່າງປະເທດ ຫລາຍພັນຄົນ ແລ້ວ ແມ່ນຫຍັງ ເປັນປັດໃຈ ແລະ ສາເຫດ ຂອງຄວາມສ່ຽງ ດັ່ງກ່າວ.

ເຕັມຫນ້າ