ໃນຮູບນີ້ບໍ່ແມ່ນເມືອງຈີນ ແຕ່ເປັນເຂດບໍ່ເຕັນ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ຈີນ

ຫຼວງນ້ຳທາປ້ອງກັ້ນແມ່ຍິງ ຈາກຖືກ ຄ້າມະນຸດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫລວງນ້ຳທາ ສະກັດກັ້ນ ແມ່ຍິງ 100 ຄົນ ບໍ່ໃຫ້ຖືກ ຄ້າມະນຸດ ຢູ່ຈີນ.

ເຕັມຫນ້າ