ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ກ່າວເຕືອນເຣື້ອງທຶນ ໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ

ທາງການເຕືອນນັກສຶກສາ ເຣື້ອງທຶນ ໄປຕ່າງປະເທດ

ທາງການລາວ ເຕືອນ ຜູ້ປົກຄອງ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ໃຫ້ຣະວັງ ກຸ່ມ ບໍຣິສັດ ອ້າງຕົວ ວ່າເປັນຜູ້ ໃຫ້ທຶນ ການສຶກສາ ໄປຕ່າງປະເທດ.

ວັນສາກົນ ເພື່ອ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ

ງານວັທນະທັມຂອງ ຊຸມຊົນ ໄຕດໍາ

ເຕັມຫນ້າ