ຮູບພາບ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ອົງກອນຂ່າວ, ສະມາຄົມສົງເຄາະ, ຮ່ວມທັງສ່ວນຕົວບຸກຄົນ ນໍາມາອອກເຜີຍແຜ່ ແຊກັນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາກັນວ່າ ໃນແຕ່ລະມື້ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ຈະອອກໄວກ່ອນ ສື່ ຈາກສາຍຫຼັກ

ຄົນເບິ່ງເຟສບຸກຫຼາຍກວ່າ ຟັງຂ່າວ ສາຍຫຼັກ

ໃນ ສປປລາວ ບົດບາດ ຂອງ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຕົວຢ່າງ ເຟສບຸກ ມີຫລາຍກວ່າ ສື່ ຈາກ ກະແສຫລັກ.

ເຕັມຫນ້າ