ໃນໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ການ​ຂຶ້ນ​ຊັ້ນ ຣັຖກອນ ຍັງ​ໃຊ້ເສັ້ນສາຍຢູ່

ການຄັດເລືອກ ເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານຣັດ ໃນລາວ ຍັງບໍ່ຍຸຕິທັມ ແບບໃຊ້ເສັ້ນສາຍ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ເຕືອນ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ.

ເຕັມຫນ້າ