ຕົວຢ່າງ: ສານຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຄູ່ຜົວເມັຽ ຍ້ອນຄ້າຢາເສບຕິດ. ທ້າວຊຽງຂາວ ອາຍຸ 41 ປີ ແລະ ນາງພັນ ອາຍຸ 35 ປີ ຢູ່ບ້ານດ່ານຊ້າງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຕັດສິນລົງໂທດປະຫານ ແຕ່ຍັງ ບໍ່ປະຫານ

ນັກຄ້າຢາເສບຕິດ ທີ່ຖືກທາງການ ແຂວງສວັນນະເຂດ ຂອງລາວ ຕັດສິນ ປະຫານຊີວິດ ນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນ ມີການປະຫານ ເກີດຂຶ້ນເທື່ອ.

ວັນສາກົນ ເພື່ອ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ

ງານວັທນະທັມຂອງ ຊຸມຊົນ ໄຕດໍາ

ເຕັມຫນ້າ