ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 03/23/18

ສຸພັດຕາ
2018-03-23
ອີແມວລ໌
ຄໍາເຫັນ
Share
ພິມ
ສັມພາດ ຄຣູ ອະນຸບານ ຂອງໂຮງຮຽນເອກຊົນ ເມືອງໄຊຍະ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສ່ວນການສອນ ນັກຮຽນອະນຸບານ ຂອງເພິ່ນ ມີຄວາມຍາກງ່າຍ ຄືແນວໃດນັ້ນ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຈາກ ຄຣູ ພອນສຸກ ລັດດາໄຊ ໄດ້ເລີຍ.
ສັມພາດ ຄຣູ ອະນຸບານ ຂອງໂຮງຮຽນເອກຊົນ ເມືອງໄຊຍະ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສ່ວນການສອນ ນັກຮຽນອະນຸບານ ຂອງເພິ່ນ ມີຄວາມຍາກງ່າຍ ຄືແນວໃດນັ້ນ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຈາກ ຄຣູ ພອນສຸກ ລັດດາໄຊ ໄດ້ເລີຍ.
Phonesouk/RFA

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແຕ່ເກີດ ຫາ ອາຍຸ 5 ປີ ທຳອິດ, ເພາະການທີ່ໄດ້ຮຽນຊັ້ນອະນຸບານນັ້ນ ແມ່ນເປັນການກະກຽມພື້ນຖານຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ເດັກ ບໍ່ວ່າເປັນ ດ້ານການຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານ ຮຽນຂຽນ, ຮຽນອ່ານ, ຮຽນຮູ້ການຢູ່ຮ່ວມກັບໝູ່ຄູ່, ຝຶກພັທນາທາງຮ່າງກາຍ, ທາງຈິດໃຈ ແລະພັທນາທາງສະຕິປັນຍາ ກ້າສະແດງອອກຫຼາຍຂຶ້ນ, ການສຶກສາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນ ພື້ນຖານທາງຄວາມຄິດ, ບຸກຄະລິກກະພາບ, ການພັທນາທາງຮ່າງກາຍ, ທາງສະຕິປັນຍາ.

ການສຶກສາໃນຊັ້ນອະນຸບານນັ້ນ ກໍຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຮຽນການສອນ ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ, ແຕ່ມີຈຸດມີປະສົງ ອັນດຽວກັນ ຄື ການສ້າງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ເຕີບໃຫຍ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອສ້າງ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນອະນາຄົດ ແລະໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດ ສັມພາດ ຄຣູ ອະນຸບານ ຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ເມືອງໄຊຍະ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສ່ວນການສອນ ນັກຮຽນ ອະນຸບານ ຂອງເພິ່ນ ມີຄວາມຍາກງ່າຍ ຄື ແນວໃດນັ້ນ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງ ຈາກ ສາວຄຣູ ພອນສຸກ ລັດດາໄຊ ໄດ້ເລີຍ.

ເຕັມຫນ້າ