ສໍາພາດ ຍ ນ ເມກຂະຫລາ ສະບາພອນ

ຍານາງ ເມກຂະຫຼາ ສະບາພອນ ສິລປິນ ນັກຮ້ອງລາວ ເປັນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຫັນມາ ເຮັດທຸຣະກິດ ສ່ວນຕົວ ຫຼາຍຢ່າງ ຄວາມເປັນມາ ຄືແນວໃດນັ້ນ ສຸພັດຕາ ມີບົດສັມພາດ ມາສເນີທ່ານ...

ຍານາງ ເມກຂະຫຼາ ສະບາພອນ ສິລປິນນັກຮ້ອງລາວ

ສິລປິນນັກຮ້ອງ ນັກສະແດງ ແມ່ນອາຊີບນຶ່ງ ທີ່ຫຼາຍຄົນຢາກເປັນ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ອາຊີບນີ້ ກໍຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ ຕາມຍຸກສມັຍ ນອກຈາກມີການປ່ຽນແປງ ໄປຕາມຍຸກສມັຍແລ້ວ ຍັງມີອຸປສັກນຳອີກ ສະນັ້ນແລ້ວ ການຊອກວຽກຮອງຮັບ ເພື່ອໃນມື້ນຶ່ງ ສິລປິນ ບໍ່ມີວຽກ ຫຼື ບໍ່ມີຄົນຈ້າງ ກໍມີອີກອາຊີບນຶ່ງ ນອກຈາກການຮ້ອງເພັງ ທີ່ສາມາດຮອງຮັບ ແລະພາໃຫ້ຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ ຊຶ່ງໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ສຸພັດຕາ ໄດ້ມີໂອກາດ ສຳພາດ ຍານາງ ເມກຂະຫຼາ ສະບາພອນ ສິລປິນ ນັກຮ້ອງລາວ ທີ່ນອກຈາກຈະເປັນນັກຮ້ອງແລ້ວ ເພິ່ນຍັງເຮັດທຸຣະກິດ ສ່ວນຕົວນຳອີກ ສ່ວນວ່າທຸຣະກິດ ທີ່ເພິ່ນເຮັດ ມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງ ການສຳພາດໄດ້້ເລີຍ...