ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 08/07/17

ສປປລາວ ສະກັດກັ້ນ ບັນຫາ ການຄ້າມະນຸດ ໃນຂນະທີ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຖືກ ພວກຄ້າມະນຸດ ຈາກປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ ເຂົ້າມາ ຕົວະຍົວະ ດ້ວຍວິທີ ການຕ່າງໆ.

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກກຸ່ມຄ້າມະນຸດ ໃນໄທ

ມີຫລາຍແຂວງຂອງລາວ ສະກັດກັ້ນ ບັນຫາ ການຄ້າມະນຸດ ໃນຂນະທີ່ ແມ່ຍິງ ເປັນຕົ້ນ ເດັກນ້ອຍ ຖືກພວກ ຄ້າມະນຸດ ຈາກປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ ເຂົ້າມາຕົວະຍົວະ ດ້ວຍວິທີການ ຕ່າງໆ ຮວມທັງ ຂໍແຕ່ງດອງ ແລ້ວພາໄປ ບັງຄັບໃຫ້ ອອກແຮງງານ ໜັກ, ທໍາຮ້າຍ ຮ່າງກາຍ, ກັກຂັງ ແລະບັງຄັບໃຫ້ ບໍຣິການ ທາງເພດ ຢູ່ປະເທດ ພວກເຂົາ. ມະນີຈັນ ມີຣາຍງານ ມາສະເໜີ ທ່ານ ເຊີນຮັບຟັງໄດ້.