ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 08/11/18

ອັດຕຣາ ການຂາດສານອາຫານ ແລະ ຮ່າງກາຍຕໍ່າເຕັ້ຽ ຫລຸດມາຕຖານ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ໃນລາວ ຍັງສູງຢູ່ ແຕ່ທາງການລາວ ເວົ້າວ່າ ດີຂຶ້ນ...

ເດັກນ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບການເບຶ່ງແຍງ ໃນການເຕີບໃຫຽ່ ການຢູ່ກິນ ໂດຍການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງ ຢູນິເຊັຟ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ

ອັດຕຣາ ການຂາດສານອາຫານ ແລະ ຮ່າງກາຍຕໍ່າເຕັ້ຽ ຫລຸດມາຕຖານ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ໃນລາວ ຍັງສູງຢູ່ ແຕ່ທາງການລາວ ເວົ້າວ່າ ດີຂຶ້ນ... ຂໍ້ເທັດຈິງ ເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ, ສິດນີ ມີຣາຍງານ ມາສເນີທ່ານ ... ເຊີນຮັບຟັງໄດ້