ວີດີໂອ

ຄົນງານລາວ ຢູ່ເຮືອປະມົງໄທຍ

2021-09-27

ຄົນງານລາວ ຢູ່ເຮືອປະມົງໄທຍ ຕ້ອງສູ້ທົນຢູ່ຕໍ່ ເພາະຖ້າກັບເມືອລາວ ກໍບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ.