ວີດີໂອ

ໃນຮອບ 8 ປີມານີ້ ເນື້ອທີ່ປູກຝິ່ນໃນລາວ ຫລຸດລົງພຽງ 700 ເຮັກຕ້າຣ໌

2023-12-15

UNODC ລະບຸວ່າ ເນື້ອທີ່ປູກຝິ່ນຫລຸດລົງພຽງ 700 ເຮັກຕ້າຣ໌ ແລະກັງວົນວ່າ ປະຊາຊົນຈະກັບໄປປູກຝິ່ນ ຍ້ອນປະສົບບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະເງິນກີບອ່ອນຄ່າ. ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ເຮົາໄດ້ຂໍ້ມູນມາຕັ້ງແຕ່ ປີ 2015. ເນື້ອທີ່ປູກຝິ່ນ ຢູ່ລາວ ໃນປີ 2023 ມີປະມານ 5,000 ເຮັກຕ້າຣ໌ ຖ້າທຽບໃສ່ ປີ 2015 ທີ່ມີເນື້ອທີ່ປູກຝິ່ນ 5,700 ເຮັກຕ້າຣ໌ ກໍຖືວ່າ ຫລຸດລົງບໍ່ຫຼາຍປານໃດ.