ວີດີໂອ

ຊີວິດຢູ່ບ້ານຈັດສັນ ເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ

2019-05-29

ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊາວບ້ານ ໃນເຂດກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຍ້າຍ ເຂົ້າໄປຢູ່ບ້ານຈັດສັນ ຊຶ່ງ ຊາວບ້ານຄຸ້ນເຄີຍ ກັບການຫາປາມາຕລອດ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລ້ຽງສັດ ..