ວີດີໂອ

ຊາວລາວ ລາວເຜົ່າມົ້ງ ສລອງ 40 ປີ

2015-07-27

ຊາວລາວ ແລະ ລາວເຜົ່າມົ້ງ ຈັດ ສລອງ ຄົບຮອບ 40 ປີ ທີ່ ມາຕັ້ງ ຖິ່ນຖານ ຢູ່ ສະຫະຣັຖ, ແລະ ສລອງ ຄົບຮອບ 20 ປີ ທີ່ ທາງການ ສະຫະຣັຖ ຮັບຮູ້ ວ່າ, ລາວ ແລະ ສະຫະຣັດ ຮ່ວມກັນ ຕໍ່ສູ້ ຕ້ານ ຄອມມຸຍນິສ ໃນລາວ.