ວີດີໂອ

ຄົນງານລາວຖືພາ ຢູ່ໄທຍ ຕິດໂຄວິດ-19

2021-08-03

ຄົນງານລາວ ຖືພາ ໄດ້ປະມານ 7 ເດືອນ ຢູ່ ໃນປະເທດໄທຍ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແຕ່ ບໍ່ໄດ້ຮັບ ການປິ່ນປົວ ຈາກໂຮງໝໍ ແລະ ບໍ່ກວດຫາເຊື້ອໃຫ້ ຍ້ອນວ່າ ນາງ ບໍ່ມີປະກັນ ສັງຄົມ ຊຶ່ງ ນາງ ກໍາລັງລໍຖ້າ ການຊ່ວຍເຫຼືອ.