ວີດີໂອ

ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ນໍ້າອູ 1

2018-07-24

ຜົນກະທົບ ທີ່ມີຕໍ່ຊາວບ້ານ ໃນການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນນໍ້າອູ1 ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ