ວີດີໂອ

ເຂື່ອນຈິ່ງຫົງ ຫຼຸດປະຣິມານ ປ່ອຍນ້ຳ

2021-06-09

ເຂື່ອນຈິ່ງຫົງ ຂອງຈີນ ຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ຕອນເທິງ ໄດ້ຫຼຸດປະຣິມານ ການປ່ອຍນ້ຳ ຈາກ 2,525 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ ໃຫ້ເຫຼືອພຽງ 1,864 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ ນັບແຕ່ວັນທີ 28 ພຶສພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.