Tín đồ Phật giáo Hoà hảo Thuần tuý lại bị sách nhiễu

Gia đình một tín đồ Phật giáo Hòa hảo Thuần túy ở tỉnh An Giang cho biết họ bị tấn công khi đi làm đồng.
Gia Minh, Biên tập viên RFA
2010-06-10
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ô. Nguyễn văn Lía (người đầu tiên bên phải) cùng phái đoàn PGHH đi gặp Ủy Ban Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ tại Saigòn vào tháng 05, 2009.
Ô. Nguyễn văn Lía (người đầu tiên bên phải) cùng phái đoàn PGHH đi gặp Ủy Ban Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ tại Saigòn vào tháng 05, 2009.
Photo courtesy PGHH

Xem toàn trang