Anonymous says:
15/02/2012 13:13

Tôi thật bức xúc, khi đọc tin này. Những Con Người không thể hình dung được họ nghĩ gì? Khi Đất Nước việt Nam hội nhập. Vẫn còn tập tục lệ vua thua lệ làng a? Họ sẽ bị trã giá vơi việc họ làm. Tôi cũng là một tín đồ PGHH thấy Cô Chú trong Đồng Đạo bị Họ hành hung các Cô Chú trong đạo vậy thật là lũ bất lương vô học. Xin hỏi trời cao công lý ở đâu. Có phải mạnh được yếu thua không?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang